14:57 ICTThứ Ba, 16/07/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Chuyện đời không dễ kể

Chuyện đời không dễ kể

Ngày đăng: 24/05/12

Trong căn gác xép hẹp như lòng một toa goòng của ngôi nhà ủng đối diện cổng chợ ngoại ô...

Coalimex chủ động nhiệm vụ chính trị nhập khẩu than

Coalimex chủ động nhiệm vụ chính trị nhập khẩu than

Ngày đăng: 24/05/12

Trong nền kinh tế thị trường, việc xuất nhập khẩu than là bình thường; ta xuất những chủng loại bạn...

Nên Tái cấu trúc hay nên Tái cơ cấu?

Ngày đăng: 24/05/12

Gần đây, chúng ta luôn nghe thấy cụm từ Tái cấu trúc nền kinh tế hay tái cơ cấu doanh...

GPS  ở Cọc Sáu

GPS ở Cọc Sáu

Ngày đăng: 23/05/12

Chị Yên nói: "GPS có lợi lắm anh ạ. Người ta ngồi ở đây có thể biết phương tiện đang...

Đảng bộ Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 2: Nhân tố tạo tên sức mạnh tổng hợp

Đảng bộ Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 2: Nhân tố tạo tên sức mạnh tổng hợp

Ngày đăng: 23/05/12

Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng bộ Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2...

Giữ vững danh hiệu "Đảng bộ trong sạch tiêu biểu"

Giữ vững danh hiệu "Đảng bộ trong sạch tiêu biểu"

Ngày đăng: 23/05/12

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng...

5 năm và 5 kinh nghiệm....

5 năm và 5 kinh nghiệm....

Ngày đăng: 23/05/12

Có thể khẳng định, từ khi thành lập, Đảng ủy Tập đoàn Vinacomin đã lãnh chỉ đạo các đơn vị...

Đảm trách tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn

Đảm trách tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn

Ngày đăng: 23/05/12

Thời gian qua, các ban trong Đảng bộ Tập đoàn như ủy ban kiểm tra, ban tổ chức cán bộ......

"Tất cả vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của Vinacomin"

"Tất cả vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của Vinacomin"

Ngày đăng: 23/05/12

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của...

Tạp chí TKV số 10/2012, ngày 25/5

Tạp chí TKV số 10/2012, ngày 25/5

Ngày đăng: 22/05/12

Tháng 5 – Tháng Công nhân, cũng là tháng diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Tập đoàn. Thủ...

Đơn vị thành viên