Nút thắt quan trọng
Thứ Sáu, ngày 28/04/2017

Hiện nay, công tác tiêu thụ than vẫn là nút thắt quan trọng. Chỉ có đẩy mạnh công tác tiêu thụ mới có thể giải quyết được hàng loạt các vấn đề về tài chính, công ăn việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Với nhiệm vụ là đầu mối tiêu thụ số 1 của Tập đoàn, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ than.

Mặc dù từ đầu năm đến nay, tình hình tiêu thụ than trong nước cũng như xuất khẩu vẫn còn nhiều phức tạp, cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong tiêu thụ than, kết thúc quý I năm 2017, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ đạt gần 7 triệu tấn trên kế hoạch năm là 30 triệu tấn, bằng 23% kế hoạch năm và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng tiêu thụ này chiếm phần lớn tổng sản lượng tiêu thụ của cả Tập đoàn, khoảng 8,6 triệu tấn. Trong tổng số than tiêu thụ trên, than xuất khẩu đạt gần 100.000 tấn, bằng 7,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ trong nước 6,86 triệu tấn, đạt 24,7% kế hoạch năm. Với các chỉ tiêu về sản lượng trên, doanh thu tiêu thụ trong quý của Công ty đạt 10.502 tỷ đồng, bằng 29,9% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu khai thác cảng quý 1 đạt 14,4 tỷ đồng bằng 24% kế hoạch năm; doanh thu vận tải và bốc xếp dự kiến đạt 21,1 tỷ đồng bằng 26,4% kế hoạch năm. Các con số trên thể hiện sự quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên đơn vị với trách nhiệm nặng nề là “yết hầu” tiêu thụ than của cả Tập đoàn.

Để đạt được kết quả trên, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp trong tiêu thụ như: Tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc trong tiêu thụ của Tập đoàn; chuẩn bị tốt các chân hàng, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng; xử lý tốt các mối quan hệ với khách hàng mới cũng như khách hàng truyền thống; làm tốt công tác bảo dưỡng thiết bị, kho tàng, bến cảng để khi có yêu cầu là có thể tổ chức rót than đảm bảo tiến độ đề ra v.v.

Bước sang quý II/2017, Công ty nhận định thị trường tiêu thụ than vẫn còn nhiều khó khăn do các yếu tố cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh than trong nước cũng như thị trường thế giới nhiều biến động. Công ty đề ra các giải pháp như: Tập trung phối hợp tổ chức điều hành tiêu thụ than theo kế hoạch Tập đoàn giao; chủ động giải quyết tốt mối quan hệ với các công ty sản xuất than, đảm bảo số lượng, chất lượng than giao nhận; tập trung lãnh đạo điều hành tiêu thụ than cho các hộ đặc biệt là điện và xi măng; cân đối năng lực bốc xếp vận tải hợp lý; tiếp tục tổ chức nhận vận chuyển than cám chuyển vùng và than nhập khẩu về các kho của Công ty để pha trộn và xuất cho các hộ tiêu thụ theo kế hoạch hàng tháng; tổ chức giao than cho nhiệt điện Mông Dương 1 và Mông Dương 2 đảm bảo số lượng, chất lượng v.v. Trong công tác an toàn lao động, Công ty tăng cường chỉ đạo các biện pháp kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn trong sản xuất, các biện pháp phòng ngừa trong công tác phòng chống mưa bão, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Củng cố các điểm xung yếu tại các kho cảng. Xây dựng phương án bảo vệ các thiết bị phương tiện thủy, bộ và phao tiêu trên tuyến luồng Công ty quản lý nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Với nhiều giải pháp trên, quý II/2017, Công ty phấn đấu sản lượng than tiêu thụ đạt trên 8 triệu tấn, bằng từ 25% đến 27% kế hoạch năm và kết thúc 6 tháng sẽ đạt từ 50% kế hoạch cả năm trở lên.