20:16 ICTThứ Năm, 20/02/2020
Nhiều đổi mới trong việc “gieo trồng” & “gặt hái”
Thứ Sáu, ngày 05/07/2019

Vốn được ví “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái”, có thể nói thời gian qua công tác này của TKV đã có rất nhiều đổi mới, bám sát phương châm chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải - Thi đua, khen thưởng phải: Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể.

Nhiều đổi mới trong việc “gieo trồng” & “gặt hái”

Đánh giá chung công tác thi đua, khen thưởng của TKV trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều nét đổi mới quan trọng. Điển hình là có sự đổi mới công tác tôn vinh, khen thưởng người lao động theo hướng gắn với việc giáo dục truyền thống. Theo đó, thay vì tổ chức tổng kết công tác thi đua và tuyên dương điển hình tiên tiến vào dịp tháng 3 hàng năm, từ năm 2019 trở đi, Tập đoàn sẽ tổ chức vào dịp ngày truyền thống 12/11 để tăng cường giáo dục truyền thống. Đặc biệt, Tập đoàn có nhiều đổi mới trong việc xây dựng các tiêu chí xét khen thưởng trong các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, thưởng thi đua các chuyên đề về an toàn, đào lò, công trình trọng điểm, chăm lo đời sống người lao động. Chẳng hạn, giao mục tiêu thi đua sản xuất và tiêu thụ than năm 2019 bao gồm các chỉ tiêu về sản lượng than, mét lò chuẩn bị sản xuất, mét lò xây dựng cơ bản, mục tiêu an toàn và vệ sinh lao động; giao mục tiêu thi đua giành năng suất dẫn đầu TKV, hoàn thành các mục tiêu quan trọng, mục tiêu cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá, mục tiêu thi đua chăm lo đời sống người lao động… TKV đã giao cho Tổng Giám đốc/Giám đốc các công ty con và đơn vị trực thuộc xây dựng quy định khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất để lựa chọn tuyên dương, khen thưởng hàng tháng, hàng quý ngay từ cấp đơn vị. Kết thúc năm 2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn sẽ tặng Bằng khen và tiền thưởng 3 triệu đồng/cá nhân cho cho những cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2019 được Tổng Giám đốc/Giám đốc các đơn vị thành viên của TKV khen thưởng từ 3 quý trong năm trở lên. 

Cùng với đó, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng xong kế hoạch và đang triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2018 - 2020 để tôn vinh tại Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị thành viên, tôn vinh tại Đại hội Thi đua TKV lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020. Tập đoàn cũng đã thống kê danh sách gia đình có 3 thế hệ trở lên làm việc trong hầm lò, hiện có 36 gia đình (trong đó có 23 gia đình hiện đang làm thợ lò). Tập trung kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác của bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, nhất là các đơn vị phải bố trí đủ cán bộ có chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tế làm trực tiếp công tác thi đua, khen thưởng (bố trí ổn định, không luân chuyển liên tục), không bố trí cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ ở bộ phận khác, cán bộ chuẩn bị nghỉ chế độ làm trực tiếp công tác thi đua khen thưởng.

Năm 2018 và năm 2019, TKV đã xét khen thưởng và trình khen thưởng cụ thể như: tặng 5 Cờ thi đua, 8 Bằng khen của Tập đoàn và thưởng 4,72 tỷ đồng cho các đơn vị hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018; tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua TKV cho 1.537 cá nhân; TKV được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen năm 2018; Bộ Công thương đã có quyết định khen thưởng 409 Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương giai đoạn 2016 - 2018 và 553 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2018 cho các tập thể và cá nhân…

Vừa qua, quy chế thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam được TKV ban hành kèm theo quyết định số 568/QĐ - TKV ngày 8/4/2019; quy định khen thưởng phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh hàng năm ban hành kèm theo quyết định số 816/QĐ - TKV ngày 8/5/2019; những hướng dẫn cụ thể về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua các Khối thi đua thuộc TKV với nhiều điểm mới… chính là những minh chứng sinh động cho sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn và những đổi mới thiết thực trong công tác thi đua, khen thưởng của TKV.

Với những kết quả đã đạt được cũng như nhìn nhận thẳng thắn vào những tồn tại và hạn chế, TKV đang và sẽ tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo để công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục trở thành động lực quan trọng thúc đẩy SXKD để TKV phát triển bền vững.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 44,780 44,980
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 44,780 45,110

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 67.75 -1.12%
Đồng USD/lb 2.6127 0.07%
Chì USD/tấn 1,965.50 3.28%
Aluminum USD/tấn 1,720.00 -0.06%
Thiếc USD/tấn 16,500.00 -0.60%
Kẽm USD/tấn 2,145.00 -1.24%
Nickel USD/tấn 12,729.00 -2.26%

Các đơn vị thành viên