Người xây dựng Chi bộ vững mạnh
Thứ Sáu, ngày 28/04/2017

Đó là anh Vũ Trọng Biên, hiện là Bí thư Chi bộ Cơ giới thuộc Đảng bộ Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin. Hai mươi tám năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh luôn gương mẫu chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Đảng các cấp, cơ quan công tác và địa phương nơi cư trú; luôn đoàn kết, thống nhất cùng tập thể, lãnh đạo Chi bộ Cơ giới hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Công ty giao.

Đồng chí Vũ Trọng Biên (người đứng ngoài cùng từ trái sang)

Là đảng viên ưu tú, Vũ Trọng Biên luôn tham gia học tập đầy đủ các lớp học Nghị quyết do Đảng bộ tổ chức. Cùng với đó, anh tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhân các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong của người đảng viên. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, anh duy trì tốt nền nếp sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ đúng quy định với tinh thần đổi mới các nội dung sát với điều kiện của Phân xưởng để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không chỉ làm tốt công tác Đảng trong Chi bộ Cơ giới, Vũ Trọng Biên còn thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt đoàn viên thanh niên trẻ để nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác quản lý và chỉ huy điều hành; đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Anh thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt vững mạnh, chỉ đạo các tổ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao và tổ chức Đại hội thành công; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở phân xưởng. Do vậy, các tổ chức đoàn thể luôn đạt vững mạnh xuất sắc.

Trên cương vị là Quản đốc Phân xưởng Cơ giới, Vũ Trọng Biên luôn thực hiện đúng các quy định quản lý của Công ty ban hành để lãnh đạo Phân xưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể là trong việc bố trí cán bộ và sắp xếp lao động phù hợp để nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, quản lý các mặt công tác như kỹ thuật, chi phí sản xuất, AT - VSLĐ... của cấp dưới, phát huy các mặt tích cực, khắc phục khó khăn; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy lao động của Công ty. Đồng thời, anh chủ động phối hợp với các phòng chức năng, các tổ chức quần chúng để đảm bảo việc làm, đặc biệt đảm nhận thêm sàng chế biến than hạt mịn để cán bộ, công nhân viên có mức lương cao nhất trong Công ty. Cùng với đó, anh đảm nhận tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động như đảm bảo an ninh trật tự, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, kịp thời động viên thăm hỏi CBCNVC nhân dịp tết Nguyên đán 2017, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.

Với những thành tích đã đạt được, Bí thư Chi bộ Cơ giới Vũ Trọng Biên đã vinh dự được tặng giấy khen của Đảng ủy TKV năm 2015. Anh cũng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Công ty các năm 2013, 2014, 2015 và là Bí thư Chi bộ tiêu biểu xuất sắc được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương năm 2016.