10:39 ICTThứ Sáu, 07/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lợi nhuận của nhiều đơn vị vượt xa kế hoạch cả năm
Thứ Sáu, ngày 09/11/2018

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp ngành Than đều đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành và vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm chỉ sau 9 tháng như Than Núi Béo, Than Vàng Danh, Than Hà Lầm, Than Hà Tu hay Than Đèo Nai.

Than Núi Béo báo lãi vượt 34% kế hoạch đặt ra trong 9 tháng đầu năm
Theo báo cáo tài chính quý 3/2018 của Than Núi Béo, doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều tăng khá mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 446 tỷ đồng, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 55%, lên 374 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 71 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong riêng quý 3 cũng tăng mạnh 56%, đạt 9,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Than Núi Béo đạt 1.552 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 39,7 tỷ đồng, hoàn thành vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Doanh thu quý 3 của Than Vàng Danh tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2018 của Than Vàng Danh cũng có sự tăng trưởng vượt trội cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần quý 3/2018 đạt 1.162 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ 2017. Doanh thu tăng trưởng khá mạnh kéo theo chi phí phát sinh khá cao (chi phí tài chính tăng 19%, chi phí bán hàng tăng 61%, chi phí QLDN giảm 20%...) nên sau khi giảm trừ các khoản chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 8,2 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.166 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 191%, đạt 40,3 tỷ đồng, vượt 23% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Than Hà Tu báo lãi quý 3/2018 tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ

Doanh thu và lợi nhuận quý 3/2018 của Than Hà Tu cũng đều có tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu thuần quý này đạt 556 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế quý 3/2018 tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,7 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận quý 3/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ như vậy là do tiêu thụ than có chất lượng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2017, trong đó than sản xuất tăng 107,2% và than tiêu thụ tăng 130,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.129 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 26,8 tỷ đồng, vượt 32% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm. Lợi nhuận sau thế đạt 21,4 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Than Đèo Nai vượt 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Quý 3/2018, Than Đèo Nai ghi nhận lỗ sau thuế hơn 7,3 tỷ đồng - hơn gấp đôi số lỗ 3 tỷ đồng gánh chịu quý 3/2017. Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi nửa đầu năm, mà lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 2.027 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và thực hiện được 83% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 38,4 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lãi hơn 1,1 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái và vượt đến 64% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của Than Hà Lầm tăng 79% so với cùng kỳ

Cũng nhờ chất lượng khai thác than tốt, sản lượng tiêu thụ tăng cao, mà kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của Than Hà Lầm tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần 9 tháng đạt 2.275 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 39,37 tỷ đồng, vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,5 tỷ đồng, tăng trưởng 79% so với cùng kỳ. Trong đó riêng quý 3 Than Hà Lầm báo lãi sau thuế 16,4 tỷ đồng - tăng mạnh so với số lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý 3 năm ngoái.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên