12:14 ICTThứ Tư, 05/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Thứ Năm, ngày 08/11/2018

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật năm nay sẽ được các đơn vị trong ngành Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 1-30/11/2018, tập trung cao điểm trong tuần từ ngày 5-9/11/2018.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, các đơn vị đã chủ động xác định hình thức hưởng ứng phù hợp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, toạ đàm, qua hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, phổ biến pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức…

Song song đó, các đơn vị có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hoá); sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận; treo áp phích, pa nô, băng rôn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khoá ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp. Ngoài ra, trong dịp này, các đơn vị tổ chức tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Được biết, trong những năm qua, Tập đoàn và các đơn vị đã quan tâm, chú trọng thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Những hoạt động này được thực hiện có định hướng và ngày càng bài bản hơn. Cùng với sự tham mưu của hệ thống pháp chế, lãnh đạo Tập đoàn, các cơ quan tuyên giáo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn quan tâm sát sao, tạo điều kiện để hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, tập trung vào các nội dung như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật BHXH, Luật An toàn VSLĐ, Luật ATGT, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Nội quy lao động, Thỏa ước LĐTT...; các chủ trương, chính sách chung của Tập đoàn cũng được quan tâm tuyên truyền, phổ biến đến CNVCLĐ. Tập đoàn đã tổ chức các lớp học tập trung tại Trường QTKD cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị để cập nhật các kiến thức pháp luật mới, các lớp về pháp luật chuyên ngành: đầu tư, xây dựng, an toàn, tài nguyên, chính sách thuế...; các đơn vị chủ động tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật pháp luật, tiêu biểu như Than Vàng Danh, Mạo Khê, Cọc Sáu, Đèo Nai, Hà Tu...; duy trì “Tủ sách pháp luật”, qua Website, tổ chức “Ngày pháp luật” 9/11... để tuyên truyền, tăng cường tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành pháp luật...

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới, có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của công dân về tính thượng tôn pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tuân thủ nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của người lao động trong Tập đoàn.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên