Khẳng định thương hiệu đào tạo nghề mỏ TKV
Thứ Sáu, ngày 04/05/2018

Trong điều kiện công tác tuyển sinh nghề mỏ ngày càng khó khăn, Trường Cao đẳng TKV đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyển sinh, đồng thời chú trọng đào tạo lý thuyết gắn với thực hành cũng như đánh giá kỹ năng nghề (ĐGKNN), đáp ứng nguồn nhân lực cho các đơn vị, khẳng định thương hiệu đào tạo nghề mỏ TKV.

Đồng bộ các giải pháp tuyển sinh

Hội nghị người lao động Trường Cao đẳng TKV năm 2018

Nhà trường luôn xác định công tác tuyển sinh, đào tạo các nghề mỏ hầm lò là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề mỏ hầm lò, đáp ứng nguồn nhân lực cho các đơn vị trong Tập đoàn. Tại Hội nghị người lao động Trường Cao đẳng TKV năm 2018, Nhà trường đề ra mục tiêu phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề mỏ hầm lò năm 2018 là 4.012 học sinh. Ngay từ đầu năm, Nhà trường đã triển khai giao nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị trong toàn trường gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, là nhiệm vụ cũng như mục tiêu thi đua của cá nhân, tập thể tạo phong trào thi đua sôi nổi, quyết tâm cao trong công tác tuyển sinh nghề mỏ hầm lò.

ThS. Vũ Văn Thịnh, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh giới thiệu việc làm cho biết, cùng với tập trung mọi nguồn lực và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thì Nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh gồm: các giải pháp về thông tin, truyền thông; gắn kết công tác tuyển sinh giữa Nhà trường và doanh nghiệp; giải pháp hạn chế học sinh bỏ học; giải pháp nâng cao năng lực tuyển sinh tỉnh ngoài và nhóm giải pháp về thực hiện cơ chế đặc thù đã mang lại hiệu quả trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề mỏ hầm lò.

Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ tuyển sinh tỉnh ngoài có trình độ, kỹ năng và tính chuyên nghiệp. Hiện nay, mạng lưới tuyển sinh của Nhà trường đã triển khai tại các tỉnh phía Bắc cho đến Quảng Trị và tiếp tục triển khai thí điểm một số tỉnh phía Nam như Đăk Lắc, Gia Lai…, các thông tin về Ngành Than - Khoáng sản và Nhà trường, về việc làm, thu nhập được thông tin đến với địa phương, đến người học một cách trọng tâm, chính xác, và thông tin từ chính những con em người địa phương đã học tập tại Nhà trường và làm việc trong các đơn vị của TKV có thu nhập cao, thành đạt. Do đó, đã xây dựng được thương hiệu công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng TKV. Đồng thời, đã xây dựng mạng lưới tuyển sinh cấp công trường, phân xưởng tại doanh nghiệp; cán bộ tuyển sinh trực tiếp gặp gỡ công nhân để thông tin, truyền tải đến người lao động tại các doanh nghiệp về công tác tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò, về tiền lương, chính sách, cơ chế đãi ngộ của TKV và doanh nghiệp, tạo sự kết nối giữa công nhân - cán bộ tuyển sinh nhà trường và doanh nghiệp.

Với các giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, quý I/2018 Nhà trường đã tuyển được 764 học sinh hệ A nghề mỏ hầm lò. Đây là kết quả đáng mừng, tạo đà cho công tác tuyển sinh năm 2018 của Nhà trường thành công.

Tăng cường đánh giá kỹ năng nghề

Nhà trường là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ĐGKNN và đã được Bộ LĐ-TB&XH cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá, cấp chứng chỉ KNN Quốc gia cho 8 nghề gồm: Kỹ thuật Khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật Xây dựng mỏ hầm lò; Kỹ thuật Cơ điện mỏ hầm lò; Điện Công nghiệp; Hàn; Giám định khối lượng & Chất lượng than; Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò; Công nghệ ô tô và đã cùng với các doanh nghiệp tổ chức ĐGKNN đạt hiệu quả các nghề trên.

Học sinh nghề mỏ hầm lò thực tập tay nghề tại Trung tâm ĐGKNN Quốc gia của Nhà trường

Theo chỉ đạo của Tập đoàn tại công văn số 5359/TKV-TCNS ngày 07/11/2016 xác định thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2018 là “ưu tiên tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho lao động của 3 nghề đặc thù mỏ hầm lò. Đối với học sinh thuộc chỉ tiêu của doanh nghiệp đang học tại trường tổ chức ĐGKNN ngay sau khi tốt nghiệp khóa học”. Năm 2017, Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai công tác ĐGKNN cho người lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các công việc, ngành nghề nằm trong danh mục bắt buộc phải ĐGKNN theo quy định tại Nghị định 31/2015 của Chính phủ với tổng số 20.500 lao động các nghề, trong đó các nghề mỏ hầm lò chiếm tỷ lệ trên 90%. Kế hoạch năm 2018, Nhà trường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ĐGKNN cho trên 12.000 lao động, trong đó 3 nghề mỏ là trên 10.000 người; quý I/2018 đã đánh giá 4.764 lao động, trong đó các nghề mỏ hầm lò là 4287 lao động, đạt 90%.

Theo Phó Hiệu trưởng Vũ Văn Thịnh, công tác ĐGKNN có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với người học và doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng lao động có tay nghề, đáp ứng cho sản xuất của các đơn vị trong Tập đoàn TKV và các doanh nghiệp trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá, cấp chứng chỉ KNN Quốc gia theo quy định của Nhà nước trong năm 2018 và những năm tiếp theo, đề nghị Bộ Lao động TB&XH có định hướng quy hoạch các Trung tâm ĐGKNN theo ngành hoặc vùng để đảm bảo chất lượng; Tập đoàn TKV, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động phối hợp với Nhà trường triển khai công tác ĐGKKN, đảm bảo 100% người lao động các nghề mỏ hầm lò được tham gia đánh giá và được cấp chứng chỉ KNNQG trước 15/5/2018, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho các doanh nghiệp của TKV và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm kết nối chính sách tuyển dụng, đào tạo thợ lò của các doanh nghiệp trong TKV với thị trường nhân lực tại các địa phương; gắn kết chặt chẽ mối quan hệ hữu cơ: Doanh nghiệp - Nhà trường - Địa phương để đảm bảo nguồn cung nhân lực thợ lò bền vững cho Tập đoàn TKV.