Đúng, trúng & hiệu quả
Thứ Hai, ngày 03/07/2017

“Từ khi triển khai phương án thuê ngoài đóng bao sản phẩm Alumin, phần việc của công đoạn này được thực hiện rất hiệu quả, đảm bảo đạt khối lượng và chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra. Từ chủ trương xã hội hóa những khâu dịch vụ, phụ trợ của Tập đoàn, chúng tôi đã lập kế hoạch trúng với nhu cầu thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả phương án này.”- Phó giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông Ngô Tố Ninh nhấn mạnh về việc thực hiện xã hội hóa khâu đóng bao sản phẩm Alumin tại đơn vị

Từ yêu cầu thực tế…   

Phó giám đốc Công ty Ngô Tố Ninh cho biết, theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Nhôm Đắk Nông lập và trình Tập đoàn thì định biên lao động đối với bộ phận đóng bao sản phẩm Alumin là 45 người, bao gồm 32 người thuộc Phân xưởng Nung Hydrat (03 Tổ trưởng tổ nung, 29 công nhân đóng bao) và 13 nhân công vận hành xe nâng thuộc Phân xưởng Cơ điện. Tuy nhiên, chủ trương của Tập đoàn là xã hội hóa các khâu dịch vụ, phụ trợ nên định biên lao động mà Tập đoàn phê duyệt cho Công ty không bao gồm nhân công cho bộ phận đóng bao sản phẩm.

Để tạm thời ổn định sản xuất trong giai đoạn đầu tiếp nhận vận hành Nhà máy, việc đóng bao sản phẩm alumin loại 1 tấn tại khu đóng bao A-19 tạm giao cho công nhân của Phân xưởng Nung Hydrat thực hiện với số lượng nhân công là 25 người được bố trí làm việc 03ca/ngày. Đối với xe nâng và nhân công lái xe do Phân xưởng Cơ điện bố trí với số lượng 12 người làm việc 03ca/ngày. Số lượng nhân công tạm bố trí cho bộ phận đóng bao không thể đáp ứng theo nhu cầu sản xuất dẫn đến năng suất đóng bao không đạt hiệu quả, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của Công ty. Bên cạnh đó, yêu cầu lâu dài khi Nhà máy vận hành ổn định thì các số lượng cán bộ, nhân công, máy móc thiết bị phục vụ cho việc đóng bao trên sẽ phải bố trí về lại các phòng, phân xưởng để thực hiện công tác chuyên môn.

… đến lập phương án thích hợp

Nhu cầu thực tế đòi hỏi phải có lực lượng ổn định để đáp ứng nhu cầu đóng bao sản phẩm theo kế hoạch sản xuất, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn tại buổi làm việc với Công ty là cần tinh giản, sắp xếp hợp lý bộ máy đảm bảo hiệu quả, đặc biệt tăng cường xã hội hóa một số khâu phụ trợ, lãnh đạo Công ty đã yêu cầu phòng Kế hoạch lập phương án thuê ngoài đóng bao sản phẩm Alumin bởi đây cũng là một khâu phụ trợ thuộc dây chuyền sản xuất của Nhà máy, có nội dung công việc đơn giản, vận hành máy móc thiết bị không yêu cầu tay nghề cao và dễ đào tạo.

Anh Huỳnh Hữu Sang, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cho biết, Công ty lập phương án để đảm bảo bố trí đầy đủ nhân công, thiết bị để phục vụ công tác đóng bao sản phẩm Alumin theo năng suất khoảng 2.100 - 2.500 bao/ngày. Trong đó, đơn vị thi công thuê và quản lý (bao gồm bảo dưỡng định kỳ và thay thế thiết bị phụ tùng theo đúng kế hoạch của Công ty) gồm 04 máy đóng bao tại khu vực A-19 và 02 xe nâng 02 tấn để cẩu sản phẩm ra vị trí tập kết đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật như các bao phải được ghi số bao, số lô hay bao sau khi đóng phải buộc dây miệng theo đúng yêu cầu của Công ty. Bên cạnh đó, theo tính toán của phòng Kế hoạch, đơn giá thuê ngoài được tính cho 01 tấn sản phẩm thấp hơn so với chi phí Công ty tự thực hiện. Ngoài ra, đối với thực hiện thuê ngoài, Công ty có thể yêu cầu đơn vị ngoài bố trí nhân sự thực hiện theo kế hoạch sản xuất của Công ty. Như vậy, trong những thời gian giảm công suất vận hành hoặc dừng Nhà máy bảo dưỡng thì phần chi phí phục vụ cho công tác đóng bao tương ứng sẽ giảm xuống. Công ty cũng không phải lo lắng về thu nhập cũng như chăm lo đời sống, chế độ cho lực lượng lao động của bộ phận này bởi hoàn toàn đã được khoán cho đơn vị được thuê. Việc thực hiện theo phương án giao cho đơn vị ngoài thực hiện sẽ chủ động và hiệu quả hơn trong sản xuất, đồng thời lại đúng với chủ trương của Tập đoàn nhằm tinh giảm bộ máy quản lý của Công ty từ đó nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh tế.

Triển khai hiệu quả

Tính đến thời điểm cuối tháng 5/2017, Công ty đã triển khai phương án thuê ngoài dịch vụ đóng bao được hơn hai tháng. Phó giám đốc Ngô Tố Ninh vui mừng cho biết, phần việc của công đoạn này được thực hiện suôn sẻ, đạt yêu cầu đề ra. Do đây là khâu phụ trợ, quy trình vận hành máy móc thiết bị đơn giản, không yêu cầu nhân công vận hành có trình độ tay nghề cao nên thời gian đào tạo, huấn luyện ngắn, công nhân nhanh chóng làm chủ được quy trình vận hành. Công ty và đơn vị thuê ngoài có sự phối hợp rất tốt trong quá trình thực hiện công việc, đảm bảo sự chủ động về thời gian, con người và sản lượng đóng gói, đặc biệt là chất lượng sản phẩm đóng bao thực hiện theo đúng mọi yêu cầu Công ty đề ra.

Công suất ban đầu mà đơn vị thuê ngoài được giao thực hiện là đóng bao 20.000 tấn alumin/tháng. Tuy nhiên, trong tháng 4 và tháng 5, đơn vị đã thực hiện đóng được 40.000 tấn alumin theo yêu cầu thực tế của Công ty. Và dự kiến khối lượng alumin đóng bao trong tháng 6 sẽ lên 60.000 tấn nhưng đơn vị thuê ngoài rất sẵn sàng và chủ động về bố trí lực lượng lao động nên hoàn toàn tự tin có thể đảm nhận đúng theo yêu cầu Công ty đề ra.

Có thể khẳng định, từ chủ trương đúng của Tập đoàn là xã hội hóa các khâu phục vụ, phụ trợ, Công ty Nhôm Đắk Nông đã nắm bắt, lập phương án trúng với yêu cầu thực tế và triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị.