Đổi mới & phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng
Thứ Sáu, ngày 28/04/2017

Khắc phục khó khăn, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng đã và đang tích cực đổi mới và không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017, thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn (25/5/2007 - 25/5/2017).

Đến nay, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đi được chặng đường gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn và sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều thành tích đột phá, quan trọng, có ý nghĩa trên chặng đường xây dựng, phát triển ngành sản xuất alumin của đất nước nói chung và của Công ty nói riêng.

Trong đó, đặc biệt năm 2016 là năm thứ ba Công ty vận hành tổ hợp nhà máy trong giai đoạn sản xuất thương mại với mục tiêu cơ bản là nâng mức sản lượng sản xuất lên xấp xỉ 100% công suất thiết kế, sản xuất 600.000 tấn alumin quy đổi, từng bước tối ưu hóa các khâu trong dây chuyền; nâng cao hiệu quả các mặt quản lý, tiếp tục giảm giá thành sản xuất; thực hiện bài bản, chặt chẽ, tin cậy, đi dần vào nề nếp công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Có thể nói, để đạt được những kết quả đó có vai trò hạt nhân lãnh đạo quan trọng của Đảng uỷ Công ty. Nhận định sát tình hình, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ Công ty. Cùng với đó, Đảng ủy Công ty đã cụ thể hóa kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ và công tác xây dựng đảng, qua đó giúp cho cấp ủy và toàn thể đảng viên trong đơn vị nhận thức đầy đủ những định hướng phát triển và những mục tiêu quan trọng của Đảng bộ Công ty. Đồng thời, đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bằng các cuộc kiểm tra chuyên đề trong từng quý và thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo của UBKT Đảng ủy Tập đoàn. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Công ty lãnh chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua, lao động sản xuất, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo ATVSLĐ...

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, Đảng uỷ Công ty không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực và sức chiến đấu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017. Trong đó, tập trung vào những giải pháp trọng tâm - cụ thể là: Chuẩn bị tốt các điều kiện về sản xuất cho toàn bộ dây chuyền hoạt động nâng tải đạt 100% công suất thiết kế và duy trì ổn định, đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn môi trường. Tiếp tục củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, năng lực sản xuất và tối ưu hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất kết hợp việc quản trị tốt chi phí, hạ giá thành sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu có lãi phần hạch toán của Công ty và có hiệu quả phần hạch toán tổng thể giá thành tiêu thụ toàn Tổ hợp dự án. Mặt khác, nâng cao đời sống, thu nhập cho CNVC lao động. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Không ngừng xây dựng, hoàn thiện các giá trị văn hóa tốt đẹp của doanh nghiệp, làm cơ sở vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tạo ra giá trị khác biệt, nâng cao sức cạnh tranh và nguồn lực quyết định cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo.