Đẩy nhanh tốc độ đào lò
Thứ Hai, ngày 06/08/2018

Làm gì để đẩy nhanh tốc độ đào lò xây dựng cơ bản cho các dự án mỏ hầm lò cũng như tốc độ đào lò chuẩn bị sản xuất luôn là câu hỏi được các nhà kỹ thuật, các nhà tư vấn, các đơn vị đặt ra.

Áp dụng máy xúc đất đá lật hông trong đào lò xây dựng cơ bản tại Công ty than Hà Lầm

Trong những năm qua, Tập đoàn và các đơn vị, đặc biệt là các Công ty xây lắp mỏ, các chủ đầu tư dự án hầm lò đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ đào lò chuẩn bị sản xuất và xây dựng cơ bản. Về tổ chức, các đơn vị đã tổ chức sắp xếp bộ máy, chỉnh sửa quy trình, biểu đồ tổ chức chu kỳ đào lò cho từng loại tiết diện, đất đá các vùng cụ thể. Công tác chuyên nghiệp hóa trong đào lò cũng đã được các đơn vị và Tập đoàn quan tâm chỉ đạo. Có thời điểm, chúng ta có cả hai đơn vị chuyên đào lò xây dựng cơ bản là Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò I và Hầm lò II. Về công nghệ, nhiều đơn vị đã đầu tư các loại thiết bị khá hiện đại như máy đào lò, máy xúc đất đá trong lò, áp dụng kỹ thuật nổ mìn mới nhất, áp dụng công nghệ chống lò hiện đại như chống lò vì neo, bê tông phun; các dây chuyền vận chuyển đất đá trong lò được đồng bộ v.v. Tuy nhiên, hiệu quả trong công tác đào lò vẫn chưa cao, chưa tạo ra bước đột phá về tốc độ đào lò, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều dự án vẫn còn chậm về tiến độ. Vậy nguyên nhân từ đâu?

Theo phản ảnh từ các đơn vị, chưa kể đến trình độ công nghệ đào lò hiện nay, những khó khăn vướng mắc làm chậm tiến độ hoặc không đẩy nhanh được tốc độ đào lò chủ yếu như địa chất ở từng khu vực phức tạp, sai khác so với thiết kế; chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh các dự án chưa kịp thời; tiến độ thi công của nhà thầu chưa đảm bảo theo kế hoạch; dự án đang phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật... Rõ ràng ở đây, nguyên nhân từ chủ quan vẫn là phần lớn.

Do vậy, để khắc phục những vướng mắc trên, các ban Tập đoàn cần phối hợp tốt hơn nữa với các đơn vị, nhanh chóng khắc phục những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo điều hành để tăng tốc độ đào lò. Các đơn vị thi công, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các Ban chuyên môn của Tập đoàn cần tập trung cho công tác tổ chức sản xuất hợp lý, bố trí đủ nhân lực, thiết bị để thi công, đồng thời tối đa các hạng mục XDCB trong kế hoạch; chuẩn bị đủ thiết bị thi công, đẩy mạnh đào chống lò bằng vì neo; đồng bộ dây chuyền công nghệ đào lò, cơ giới hóa tối đa đào lò. Các chủ đầu tư phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu, không để ách tắc... nhằm đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành kế hoạch được giao. Nâng cao hiệu quả trong việc tái cơ cấu khi đã sát nhập hai Công ty Xây mỏ Hầm lò I và Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II để thành lập Công ty Xây lắp mỏ - TKV, nâng cao tính chuyên nghiệp để mang lại hiệu quả hơn, đưa tiến độ đào lò phải cao hơn.

Ngoài ra, trong thời gian tới, các đơn vị, đặc biệt là Công ty Xây lắp mỏ - TKV cần tiếp tục nâng cao trình độ lành nghề cho đội ngũ thợ đào lò; đầu tư trang thiết bị hiện đại, phù hợp với thực tế sản xuất để đẩy nhanh tốc độ đào lò. Các đơn vị tư vấn cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong nghiên cứu, thiết kế, tư vấn về áp dụng công nghệ phù hợp, tổ chức biểu đồ sản xuất phù hợp nhất để các đơn vị ứng dụng hiệu quả v.v. nhằm đạt được mục tiêu nâng cao tốc độ đào lò trong xây dựng cơ bản cũng như chuẩn bị sản xuất…