Dấu ấn kỳ đại hội đoàn kết, đổi mới, dân chủ…
Thứ Ba, ngày 03/10/2017

Đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) vừa được tổ chức thành công. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ TQN, đại hội của sự đoàn kết, đổi mới, dân chủ...

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng ủy TQN đã giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy TQN tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2017-2020). Đảng ủy TQN nhận thức sâu sắc, chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng là nền tảng đóng vai trò quan trọng, góp phần quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ TQN, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn Đảng bộ TQN. Qua Đại hội, là dịp để các chi bộ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời tập trung kiểm điểm cấp ủy chi bộ, xây dựng nghị quyết phương hướng giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN cho biết: "Đảng bộ TQN là đảng bộ lớn với 19.000 đảng viên, 955 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận, có 3 đảng bộ có trên 1000 đảng viên và 15 đảng bộ có từ 500-1000 đảng viên. Quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, Đảng ủy TQN chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Đảng bộ TQN và tình hình thực tế để tổ chức đại hội. Điểm mới trong chỉ đạo đại hội chi bộ lần này là thực hiện mô hình chi bộ đồng nhất với cơ quan chuyên môn, hạn chế tối đa mô hình chi bộ ghép và thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ với Trưởng phòng/Quản đốc, chú trọng tiêu chuẩn cấp ủy và Bí thư Chi bộ, coi đây là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cấp ủy chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng...".

Đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở trong Đảng bộ TQN đã thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc của Đảng, dân chủ được mở rộng hơn các kỳ đại hội trước đây. Báo cáo tổng kết, kiểm điểm của cấp ủy, phương hướng nhiệm vụ, phương án nhân sự... được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các đoàn thể quần chúng đơn vị, trình xin ý kiến Ban Thường vụ/cấp ủy cơ sở duyệt; đặc biệt, công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ. Đến ngày 07/8/2017 có 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ TQN tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo các nội dung, yêu cầu, đúng quy trình và nguyên tắc của Đảng, dấu ấn kỳ đại hội thực sự đổi mới, dân chủ và đoàn kết, vượt tiến độ trước 1 tháng so với kế hoạch của Tỉnh ủy đề ra. Đại hội các chi bộ đã bầu 3.123 cấp ủy viên, tăng 3,7% so với khóa trước; bầu 952 đồng chí Bí thư Chi bộ, trong đó có 838 Bí thư Chi bộ (88%) có trình độ đại học và trên đại học, 32 trung cấp, 11 cao đẳng; trình độ lý luận chính trị có 264 người trình độ cao cấp và cử nhân, 526 trung cấp, 162 sơ cấp..., chất lượng cấp ủy viên, nhất là đội ngũ Bí thư Chi bộ có trình độ chuyên môn, lý luận, năng lực công tác cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước.

Đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 thành công, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao trong các cấp ủy đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ TQN. Qua đại hội, tiếp tục củng cố, xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.