Chi bộ khoan tiêu biểu
Thứ Sáu, ngày 28/04/2017

Chi bộ Khoan thuộc Đảng bộ Công ty CP Địa chất mỏ - TKV vừa được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen 5 năm liền thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một niềm vinh dự lớn, bởi với đặc thù các tổ khoan của Chi bộ thường xuyên phải ăn ở và làm việc trên núi nhưng Chi bộ đã khắc phục khó khăn, trở thành lá cờ đầu trong phong trào học tập và làm theo gương Bác trong nhiều năm qua.

Đồng chí Lê Văn Thành, Tổ trưởng Tổ khoan 2, Phó Bí thư Chi bộ Khoan tại phòng truyền thống Công ty Địa chất mỏ - TKV

Trao đổi về Chi bộ Khoan, đồng chí Lê Văn Thành, Tổ trưởng Tổ Khoan 2, Phó Bí thư Chi bộ cho biết, toàn Chi bộ có 28 đảng viên sinh hoạt ở nhiều tổ khoan và đều ăn ở, làm việc trên các địa bàn khác nhau. Đây là khó khăn lớn nhất trong triển khai các nhiệm vụ chính trị được Đảng uỷ Công ty giao, nhất là trong các kỳ tổ chức sinh hoạt Chi bộ hay tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị. Với số lượng đảng viên chiếm đa số, lên tới 16 đảng viên trong toàn Chi bộ, Tổ Khoan 2 được coi là nòng cốt trong mọi hoạt động của Chi bộ. Các tổ khoan thuộc Chi bộ Khoan hiện được giao nhiệm vụ khoan thăm dò các công trình địa chất thủy văn, địa chất công trình thuộc các dự án tìm kiếm thăm dò khai thác các loại khoáng sản trong Tập đoàn, cũng như khoan phục vụ các công trình xây dựng nước sạch, phục vụ đời sống dân sinh…

Đồng chí Lê Văn Thành cho biết thêm, thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong nhiều năm qua, Chi bộ Khoan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, đảm bảo an toàn năng suất chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, Chi bộ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong công tác quán triệt, triển khai cũng như tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, công nhân viên thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị do Đảng uỷ Công ty triển khai. Riêng trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Chi bộ gắn mục tiêu thi đua học tập và theo gương Bác trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Trong sản xuất, Chi bộ đặt năng suất, chất lượng mét khoan và công tác an toàn làm trọng tâm. Trong 5 năm gần đây, Chi bộ Khoan đã hoàn thành hàng chục nghìn mét khoan thăm dò địa chất, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt 7,8 triệu đồng/người/ tháng. Các công trình thi đua đều về trước hạn 5 đến 20 ngày. Đời sống, thu nhập tiền lương của đơn vị ổn định. Các công trình khoan do đơn vị thi công luôn đảm bảo đầy đủ các thông số kỹ thuật phục vụ kịp thời công tác nghiên cứu địa chất. Đặc biệt, đơn vị đã đưa vào ứng dụng thực hiện thành công công nghệ mới lấy ống mẫu luồn hiện đại, lấy mẫu phân tích khí than lần đầu tiên được đưa vào Việt Nam theo công nghệ từ Nhật Bản. Do ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới hiện đại nên đơn vị đã đưa năng suất từ 200 mét/tháng lên 450 mét/tháng. Tỉ lệ mẫu đá từ 65% lên 95% đến 98%, mẫu than từ 75% lên 98% đến 100% được đối tác NEDO Nhật Bản và Tổng Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Công ty biểu dương khen thưởng. Trong quá trình sản xuất, đơn vị không để xảy ra mất an toàn lao động về người và thiết bị, máy móc.

Trong đời sống, do cán bộ đảng viên phần lớn theo các tổ khoan, tổ chức ăn giữa ca và sinh hoạt tại nơi làm việc, Chi uỷ triển khai và đồng thời đặt mục tiêu thi đua giữa tổ về quy định thực hiện văn hoá doanh nghiệp, các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh như xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái, ý thức tự chủ, phê và tự phê bình, khiêm tốn giản dị v.v. Các đảng viên tham gia và đạt kết quả cao các hoạt động do Đảng uỷ các cấp tổ chức như Hội thi kể chuyện về Bác, các hội thi tìm hiểu truyền thống v.v.

Với nhiều thành tích trong sản xuất và đời sống, hàng năm, Chi bộ Khoan liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 100% cá nhân trong đơn vị đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được các cấp khen thưởng.