Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Chế biến than Quảng Ninh & ISO 14000
Thứ Hai, ngày 08/07/2019

Nhận thức tầm quan trọng của việc sản xuất - kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, trong những năm qua, Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV đã có nhiều biện pháp giảm thiểu, phòng chống ô nhiễm đảm bảo sức khỏe người lao động cũng như môi trường xunh quanh khu vực sản xuất. Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý (HTQL) môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000.

QUYẾT TÂM ÁP DỤNG ISO 14000

Tiếp cận quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp xây dựng được chương trình kiểm soát các yếu tố tác động tới môi trường, chủ động giám sát việc thực hiện các yêu cầu pháp lý về môi trường đồng thời có thể đạt được các lợi ích kinh tế do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả.

Chế biến than Quảng Ninh &  ISO 14000

 

Nhận thức rõ điều này, Công ty đã đầu tư cả về trí tuệ, kinh phí lẫn thời gian để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 14000. Thời gian tối thiểu để tiến hành áp dụng các tiêu chuẩn bắt buộc của ISO 14000 khoảng từ 8 - 10 tháng và chi phí để áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 lên đến hàng trăm triệu đồng. Công ty đã xác định bỏ ra hàng trăm triệu đồng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 là kinh phí đầu tư chứ không phải kinh phí mất đi.

Lãnh đạo Công ty cho biết, những điều kiện cần và đủ khi xây dựng, áp dụng và cấp chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý môi trường, có 4 điều kiện:

Thứ nhất là định hướng và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp. Trong đó lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000; xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ áp dụng của doanh nghiệp; quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện ISO 14000; hoạch định chính sách mục tiêu và cam kết về môi trường; cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai (bao gồm nhân lực và vật lực).

Thứ hai là các thành viên của doanh nghiệp hiểu được ý nghĩa, mục đích của hệ thống quản lý môi trường; ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đối với từng công việc cụ thể. Đây là yếu tố quyết định.

Thứ ba là trình độ về công nghệ, thiết bị có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến môi trường đáp ứng các quy định của nhà nước, ngành nghề và yêu cầu khác...

Thứ tư là chuyên gia tư vấn có khả năng, kinh nghiệm trong việc triển khai tư vấn áp dụng ISO 14000; và có lực lượng chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, có năng lực và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực về môi trường.

GẮN SẢN XUẤT VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Từ nhiều năm nay, Công ty đã và đang tiếp tục từng bước củng cố, đầu tư cơ sở vật chất cho công tác chế biến kinh doanh than ở các kho tại khu vực Hạ Long, Uông Bí, Cửa Ông đảm bảo điều kiện sản xuất - kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. Tại các kho chế biến than, Công ty đã xây dựng hệ thống thu nước mặt; bố trí bạt che phủ chống phát tán bụi ra môi trường; đổ thải đúng quy định; xây dựng hệ thống nhà kho thu gom rác thải nguy hại theo quy định của nhà nước; các khu vực sản xuất được xây dựng, trang bị đảm bảo điều kiện ăn ở cho công nhân cán bộ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ…

Chế biến than Quảng Ninh &  ISO 14000

Đối với hệ thống cống, rãnh thu, thoát nước mưa, nước thải được Công ty đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, có song chắn rác; nước thải từ bồn chứa dầu được tách dầu trước khi thải ra ngoài môi trường. Hệ thống cung cấp nước cho sản xuất của Nhà máy được tuần hoàn, nước lấy từ giếng khoan, sau xử lý chứa trong bể và cấp làm mát cho các thiết bị lò nung, máy nghiền, tháp điều hoà…, sử dụng xong được thu lại các bể lắng, tiếp tục xử lý rồi đưa trở về bể chứa ban đầu. Nguồn chất thải rắn từ quá trình sản xuất và sinh hoạt của cán bộ, công nhân đều được phân loại.

Công tác quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ hàng quý tại các kho chế biến than: MB+36 Làng Khánh, MB+243 bãi thải Chính Bắc, Vũ Môn; MB+126 Đông Cao Sơn, kho Vũ Môn. Song song đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện thông qua các hoạt động hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Hiện tại, Công ty đang thực hiện chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020. Đặc biệt, trong năm 2018, để triển khai hiệu quả chủ đề công tác của tỉnh Quảng Ninh là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, Công ty đã đầu tư hơn 11,2 tỷ đồng xây dựng 3 công trình bảo vệ môi trường trọng điểm gồm: Xây dựng hồ lắng và kè chắn đất đá chống trôi lấp khu dân cư và đoạn suối Mông Dương; xây dựng công trình đảm bảo môi trường và phục vụ sản xuất kho chế biến than Uông Bí và cải tạo mở rộng hệ thống phun sương dập bụi kho chế biến than +36 Làng Khánh.

 Khi các doanh nghiệp áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14000, các doanh nghiệp có thể nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường hiệu suất nội bộ để thực hiện những tiêu chuẩn bắt buộc và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường; tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực và giảm chi phí khắc phục sự cố môi trường; cải thiện mối quan hệ với cộng đồng dân cư và các cơ quan hữu quan; tăng cường sức khoẻ nhân viên, thúc đẩy nề nếp làm việc tốt; và cải tiến việc kiểm soát các quá trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên