Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
An toàn tạo động lực cho sản xuất
Thứ Sáu, ngày 22/07/2011

Tuyển than Cửa Ông có khá nhiều khó khăn, phức tạp khi triển khai công tác đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN năm nay. Nào là tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn trong sản xuất. Rồi hiện tượng vi phạm hành lang an toàn đường sắt, ý thức của mọi người khi tham gia giao thông qua các đường ngang đường sắt.

Khó khăn là vậy nhưng với phương châm “Đảm bảo an toàn mới yên tâm sản xuất”, Công ty đã luôn dành sự đầu tư thích đáng cho mảng an toàn lao động. Bộ máy làm công tác AT-BHLĐ năm 2011 của Công ty đã được “làm mới” với những người có năng lực, có nhiệt huyết và có trách nhiệm trong công tác này, trong đó đồng chí Phó Giám đốc công ty làm Chủ tịch Hội đồng. Lực lượng Giám sát viên an toàn cũng được Giám đốc công ty ký quyết định thành lập với 12 người rất năng nổ, được lựa chọn từ các đơn vị trong công ty. Lực lượng này sẽ luôn duy trì công tác kiểm tra, giám sát mọi quy trình sản xuất, nhất là vào ca 2, ca 3. Riêng mạng lưới an toàn vệ sinh viên của Công ty được duy trì rộng khắp, đảm bảo mỗi tổ sản xuất ít nhất có 1 ATVSV. Toàn bộ lực lượng kể trên được phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện chức trách theo quy chế hoạt động được Công ty ban hành. Công tác chỉ đạo và hướng dẫn chung luôn được Công ty thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Nhà nước và Tập đoàn. Tất cả những thông tin mới nhất về diễn biến, nguyên nhân của các vụ tai nạn trong toàn ngành luôn được cập nhật, phổ biển rộng rãi tới toàn thể CNCB để mọi người cùng rút ra bài học kinh nghiệm. Cũng từ những bài học từ những vụ tai nạn trước, bộ phận ATLĐ có nhiệm vụ đưa ra các giải pháp phòng ngừa, không để những vụ tai nạn như vậy tái diễn.

Ngoài ra, những việc làm mang tính thường niên được Công ty thực hiện rất tốt, có rút kinh nghiệm, bổ sung những nét mới để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Ngay từ đầu năm Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã phát động phong trào đăng ký thi đua đảm bảo AT  VSLĐ  PCCN tới từng người lao động. Công tác huấn luyện và bảo đảm AT  PCCN luôn được Công ty chú trọng và đặt lên hàng đầu. Công ty cũng tăng cường kiểm tra đột xuất và giám sát các công trình sửa chữa lớn, duy trì công tác tăng cường kiểm tra của lực lượng Giám sát viên an toàn. Công ty còn đặc biệt quan tâm đến công tác cải thiện điều kiện lao động, tập trung đổi mới công nghệ, trang bị những máy móc thiết bị có độ an toàn cao vào những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhờ duy trì đồng bộ một loạt những biện pháp đảm bảo an toàn như vậy nên những năm gần đây tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty khá khả quan, luôn ổn định và phát triển. CNCB của Công ty luôn có đủ việc làm, thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần đều được cải thiện. Không khí phấn chấn đang bao trùm ở Tuyển than Cửa Ông chắc chắn sẽ tạo động lực tốt cho phong trào thi đua hoàn thành và vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên