Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ Lễ 2/9
Thứ Ba, ngày 29/08/2017

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, giữ vững ANTT trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 2/9, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các tổng công ty, công ty, đơn vị thành viên TKV triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả những biện pháp bảo vệ ANTT, an toàn người, tài sản trong dịp nghỉ Lễ 2/9, đồng thời báo cáo nhanh những sự cố, vụ việc mất ANTT (nếu có) về Tập đoàn.

Cụ thể, các đơn vị xây dựng phương án bảo vệ, tăng cường lực lượng và tổ chức triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ quan đơn vị mình trong và sau dịp nghỉ Lễ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động, tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn tài sản của đơn vị. Song song với đó, các đơn vị cần chủ động nắm diễn biến tư tưởng, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư khiếu kiện của CBCNV liên quan đến đơn vị (nếu có), không để phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT trong đơn vị mình; thường xuyên trao đổi tình hình liên quan đến ANTT với cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.