Quản lý tốt chất lượng đầu vào nâng cao hiệu quả sản xuất
Thứ Ba, ngày 04/04/2017

Kết thúc quý 1 năm 2017, Công ty Nhiệt điện Sơn Động thuộc Tổng Công ty Điện lực - TKV đã sản xuất gần 300.000 MWh điện, đạt gần 26% kế hoạch năm.

Với sản lượng trên, doanh thu trong quý của Công ty đạt gần 370 tỷ đồng, bằng 24,37% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của công nhân, cán bộ toàn Công ty đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Để có được kết quả trên là do ngay từ những ngày đầu năm, Công ty đã tranh thủ tận dụng giai đoạn nhu cầu huy động điện lưới tăng cao để phát huy hết công suất, giảm tối đa thời gian dừng sửa chữa, nâng cao hiệu quả phát điện. Ngoài ra, trong công tác quản lý kỹ thuật, Công ty đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả thông qua nhiều giải pháp đồng bộ như: Chỉ đạo các bộ phận tuân thủ chặt chẽ mọi quy trình, quy phạm, quan tâm tới việc cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động; bám sát thị trường trong việc tham gia phát điện cạnh tranh; hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu định mức kinh tế, kỹ thuật; đẩy mạnh các hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và thực hành tiết kiệm nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động…

Điều đáng nói là Công ty đã kiểm soát tốt chất lượng than đầu vào để tăng hiệu quả sản xuất. Công ty tổ chức theo dõi các định mức kinh tế, kỹ thuật đã được duyệt, khi có biến động dẫn đến tăng các chỉ tiêu định mức được các phòng ban chuyên môn tập trung phân tích rõ nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục ngay.  Đối với các chỉ tiêu chính như suất tiêu hao than, Công ty xác định đây một chi phí lớn nhất trong giá thành sản xuất. Do vậy, ngay từ đầu năm, Công ty đã chỉ đạo các giải pháp nhằm giảm bớt tiêu hao than, đồng thời kiểm soát chất lượng than ngay từ đầu vào, có phản hồi lại với đơn vị cung ứng than trong trường hợp chất lượng hàng không đảm bảo theo yêu cầu để kịp thời khắc phục…

Được biết, quý 2 năm 2017, Công ty Nhiệt điện Sơn Động phấn đấu sản xuất điện 280.000 MWh điện để đạt mức doanh thu 362, tỷ đồng, giữ mức thu nhập cho người lao động không dưới 8,5 triệu đồng/người/tháng.