Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Thứ Sáu, ngày 17/02/2017

Chiều ngày 16/2, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ninh đã sơ kết công tác phối hợp hoạt động năm 2016 và triển khai kế hoạch phối hợp 2017. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy TQN, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đồng chí Đỗ Vũ Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá và thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp hoạt động công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của hai cơ quan. Theo đó, đã phối hợp hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; phối hợp trong trao đổi cung cấp thông tin kiểm tra; thực hiện kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, giám sát.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, hai bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý trách nhiệm, tập thể, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm tiêu cực đến quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép... góp phần ổn định an ninh trật tự trong sản xuất của ngành Than.

Hai bên đã thống nhất và ký Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp năm 2017 với 5 nội dung và các biện pháp thực hiện với quan điểm phòng ngừa, ngăn chặn là chính, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy và Đảng ủy TQN; tập trung thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh Quảng Ninh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” và chủ đề của TKV: “An toàn - Đổi mới - Phát triển”; phối hợp kiểm tra, giám sát về thực hiện an toàn vệ sinh lao động...