Phối hợp công tác kiểm tra giám sát và thanh tra bảo vệ
Thứ Sáu, ngày 03/03/2017

Vừa qua, UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) và Ban Thanh tra bảo vệ (TB) Tập đoàn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thanh tra bảo vệ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN, đồng chí Lê Văn Ninh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TKV, đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Trưởng ban TB Tập đoàn...

Tại Hội nghị, Thường trực UBKT Đảng ủy TQN và Ban TB Tập đoàn đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thanh tra bảo vệ (TTBV) năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Theo đó, năm 2016 UBKT Đảng ủy TQN và Ban TB Tập đoàn đã phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực như tuyên truyền về công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép gắn với tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Phối hợp xử lý các vụ việc tiêu cực, xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm; tập trung giải quyết đơn thư, vụ việc, nhất là đơn thư tố cáo, khiếu nại về nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cử cán bộ tham gia các Đoàn KTGS của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN. Quan tâm xây dựng lực lượng TTBV và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Duy trì tốt việc phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QPAN. Phối hợp thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than; kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng bộ TQN. Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc nắm tình hình kiểm tra dấu hiệu vi phạm, việc tuyên truyền về kết quả hoạt động công tác KTGS và TTBV và các hoạt động của ngành Than trên các phương tiện thông tin đại chúng còn ít, có thời điểm chưa kịp thời.

Khẳng định những kết quả nổi bật trong phối hợp năm 2016 và những nội dung trọng tâm năm 2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN nhấn mạnh: năm 2017 UBKT Đảng ủy TQN và Ban TB Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 12 các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Tâp đoàn và của Đảng ủy TQN về trật tự than; Nghị quyết 06 của Đảng ủy TQN về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình hành động của UBKT Đảng ủy TQN. Chủ động phối hợp trao đổi thông tin, ngăn chặn kịp thời các sai phạm, xử lý vụ việc tiêu cực, xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm; chú trọng giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị; phối hợp tổ chức kiểm tra từ 1 đến 2 tổ chức đảng hoặc đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn và Đảng ủy TQN về tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ tại cơ sở. Duy trì tốt phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu giúp cấp ủy, cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.