Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Than Đèo Nai phát triển bền vững
Thứ Hai, ngày 25/09/2017

Ngày 25/9, Công đoàn Công ty CP than Đèo Nai long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV; các Ban chuyên đề Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đại biểu LĐLĐ TP Cẩm Phả, LĐLĐ huyện Tiên Yên; Công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn TKV trên địa bàn TP Cẩm Phả; lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc, Công đoàn, Hội CCB, Đoàn TN Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn chuyên trách Công ty và 150 đại biểu đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng của trên 2.120 CNVCLĐ toàn Công ty.

Báo cáo kết quả phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn Công ty khóa XXXI (nhiệm kỳ 2012-2017) do đồng chí Nguyễn Đăng Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXXI trình bày nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát động các phong trào thi đua, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của CNVCLĐ, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống người lao động. Trong nhiệm kỳ, Công ty đã khai thác 10,241 triệu tấn than; tiêu thụ 10,102 triệu tấn; hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận; thu nhập bình quân từ 7,5 triệu đồng/người/tháng (năm 2012) lên 8,250 triệu đồng/người/tháng (6 tháng đầu năm 2017). Cùng với đó, Công ty đã thực hiện phương án khai thác hợp lý 3 mỏ Đèo Nai - Cao Sơn - Cọc Sáu, thực hiện tái cơ cấu, tinh giản lao động từ 3.135 người đầu năm 2013 đến tháng 8/2017 còn 2.107 người (giảm 1.028 người); là đơn vị đầu tiên thực hiện xã hội hóa công tác phục vụ ăn ca cho người lao động... Đồng thời, Công đoàn Công ty đã nắm bắt tình hình tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách tạo sự đồng thuận của người lao động; phát động đảm nhận 420 công trình, phát huy 428 đề tài sáng kiến; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ, công tác môi trường; chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh... Hàng năm, Công đoàn Công ty được Công đoàn TKV tặng cờ xuất sắc phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn; năm 2015, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc...

Nhiệm kỳ khóa XXXII (2017-2022), với khẩu hiệu hành động "Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả", Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; năng suất lao động tăng từ 4-5%/năm; thu nhập bình quân tăng từ 5-8%/năm; xây dựng tổ cức công đoàn các cấp vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương, chúc mừng kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ XXXI của tập thể CNVCLĐ Công ty, đặc biệt đã thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tập đoàn về tái cơ cấu, khai thác hợp lý 3 mỏ, xã hội hóa công tác phục vụ... Công ty là đơn vị sản xuất lộ thiên có mức thu nhập cao trong Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Hán nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ XXXII, phát huy truyền thống 57 năm xây dựng và phát triển, truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đơn vị duy nhất trong ngành Than được Bác Hồ về thăm, Công đoàn Công ty tiếp tục phối hợp hiệu quả với chuyên môn, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao thực hiện hoàn thành kế hoạch, nâng cao năng suất, hiệu quả SXKD; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động... vì mục tiêu xây dựng phát triển Công ty và xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Công đoàn Công ty khóa XXXII (nhiệm kỳ 2017-2022); bầu 07 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V và 02 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Một số hình ảnh: