Nhôm Lâm Đồng: Sản xuất 52.531 tấn alumin trong tháng 11
Thứ Năm, ngày 07/12/2017

Trong tháng 11, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã sản xuất 52.531 tấn alumin quy đổi, 80.320 tấn hydrat; tiêu thụ 45.707 tấn alumin, 12.738 tấn hydrat. Bình quân thu nhập của người lao động đạt trên 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Hiện tại, đơn vị đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ nên dây chuyền sản xuất alumin ngày càng vận hành ổn định. Cùng với đó, việc tiêu hao nguyên liệu đầu vào giảm mạnh. Việc tiêu hao than cục, các chất trợ lắng... cũng giảm đáng kể so với thiết kế. Theo đó, hoạt động vận hành sản xuất của Nhà máy Alumin đã đạt mức 100% công suất thiết kế (tương đương 630.000 tấn alumin quy đổi/năm).

Bên cạnh đó, Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để mùi tại các hồ bùn đỏ và các tác động của nước thải, khí thải trong vùng Dự án; phối hợp tốt với chính quyền địa phương và công khai các kết quả quan trắc môi trường tới người dân để Dự án phát triển tốt, đảm bảo môi trường nhằm tạo niềm tin cho người dân và dư luận.