Nhiều ưu đãi cho công nhân nghỉ điều dưỡng
Thứ Hai, ngày 14/05/2018

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chăm lo, đãi ngộ, nâng cao đời sống người lao động, nhất là người lao đông làm việc lâu năm trong ngành, năm 2018, Tập đoàn có nhiều ưu đãi hơn cho công nhân có tiêu chuẩn đi nghỉ điều dưỡng.

Một góc Trung tâm nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng cho Thợ mỏ tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Theo đó, tại hướng dẫn số 2152/TKV-TCNS ngày 27 tháng 4 năm 2018, về việc triển khai chế độ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho người lao động trong Tập đoàn năm 2018, người lao động có chế độ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị được nghỉ 7 ngày hưởng lương, trong đó có 1 ngày nghỉ tại gia đình trước khi đi làm. Trong thời gian đi nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, doanh nghiệp chi tiền lương bằng mức lương tối thiểu ghi trong hợp đồng lao động. Tập đoàn khuyến khích các đơn vị trả lương như đi làm để tăng chế độ đãi ngộ với người lao động. Ngoài ra, cũng trong thời gian đi nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, các doanh nghiệp chi phí tiền ăn, phòng nghỉ cho người lao động thấp hơn 330 ngàn đồng/người-ngày, các đơn vị có thể chi mức cao hơn tùy thuộc vào khả năng cân đối chi phí cùng các khoản chi phí khác như: Chi hỗ trợ người lao động tham quan các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử trong đợt nghỉ mát, hỗ trợ điều trị; bố trí phương tiện đưa đón người lao động; địa điểm nghỉ mát tại tất cả các cơ sở nghỉ dưỡng trong nước, trong đó khuyến khích các đơn vị thành viên lựa chọn các cơ sở nghỉ dưỡng và khách sạn trong nội bộ Tập đoàn.

Được biết, mức chi phí trên (330 ngàn đồng/người-ngày) được kết cấu trong chi phí giao khoán hàng năm đối với các đơn vị ký hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến than, khoáng sản với TKV. Tập đoàn sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, đồng thời kiến nghị Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xem xét trách nhiệm của tổ chức Công đoàn cùng cấp nếu không thực hiện hết chi phí trên hàng năm. Tại thoả ước lao động tập thể của TKV năm 2018-2021, chế độ “nghỉ điều dưỡng” cho người lao động đã được chuyển thành chế độ “nghỉ mát và hỗ trợ điều trị”.