Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế
Thứ Bảy, ngày 04/11/2017

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung tại Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017 tổ chức sáng ngày 3/11, tại Hạ Long.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Mật - Thành viên HĐTV Tập đoàn; Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn, Ban Tuyên giáo của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn TKV, Đoàn Than Quảng Ninh; các đồng chí Tổng Giám đốc, Giám đốc và cán bộ làm công tác pháp chế tại các Tổng Công ty, Công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Tuyết - Trưởng Ban Thanh tra pháp chế Tập đoàn báo cáo tổng kết công tác pháp chế doanh nghiệp năm 2016, 9 tháng năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn. Theo đó, nhìn chung lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị đã dành nhiều quan tâm cho công tác pháp chế, thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác pháp chế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Hệ thống pháp chế của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tổ chức tham gia góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước, các cấp gửi, yêu cầu Tập đoàn có ý kiến. Việc tham gia đàm phán và góp ý các hợp đồng, thỏa thuận, đặc biệt là các hợp đồng thỏa thuận có yếu tố nước ngoài, luôn có sự đóng góp của bộ phận pháp chế từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên nhằm bảo vệ quyền lợi của Tập đoàn theo quy định của pháp luật. Năm 2016, Tập đoàn triển khai xây dựng và lấy ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện Dự thảo Điều lệ Tập đoàn, trình các cơ quan quản lý Nhà nước để ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động mới, phù hợp với những thay đổi gần đây của pháp luật, phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của Tập đoàn sau tái cơ cấu. Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc TKV về công tác rà soát văn bản tại Công ty mẹ, Ban Pháp chế đã chủ trì triển khai tổng rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quản trị nội bộ. Ngoài ra, công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị nhìn chung được thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với đối tượng tuyên truyền…

Bước sang năm 2018, các tổ chức pháp chế trong Tập đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Ban Thanh tra - Pháp chế thực hiện chức năng, nhiệm vụ pháp chế doanh nghiệp tại Tập đoàn và nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. Với các đơn vị trực thuộc trong TKV, cần phát huy tối đa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cán bộ pháp chế; hoàn thiện về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác pháp chế nhằm tăng cường chất lượng công việc; chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và đưa ra các đề xuất thay đổi cần thiết trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình phù hợp với các quy định pháp luật…

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Luật gia Võ Sỹ Mạnh - Giảng viên khoa Luật, Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại thương đã trao đổi với các đại biểu tham dự những nội dung: rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp và vai trò của pháp chế; ứng xử với rủi ro pháp lý; pháp chế hay tư vấn kiểm soát rủi ro cho TKV.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Trung biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng cán bộ làm công tác pháp chế trong toàn Tập đoàn. Trong thời gian tới, trên tinh thần nhìn nhận rõ những hạn chế, tồn tại, công tác pháp chế của Tập đoàn cần tiếp tục chú trọng thực hiện tốt hơn nữa. Trước hết, lãnh đạo các đơn vị cần kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự làm công tác pháp chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, nhiệt huyết và kinh nghiệm xứng tầm với nhiệm vụ được giao, phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế cụ thể, bám sát mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động pháp chế doanh nghiệp, phát huy hơn nữa việc tham gia của các chuyên gia, luật sư vào các lĩnh vực công tác pháp chế của Tập đoàn…

Nhân dịp này, Tập đoàn đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế năm 2016.