Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng ủy Công ty Kho vận Đá Bạc
Thứ Sáu, ngày 14/07/2017

Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ Công ty vững mạnh toàn diện, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Công ty đã xây dựng chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng những nội dung cụ thể.

Việc quán triệt tới các chi bộ tổ chức nghiêm túc các buổi sinh hoạt chi bộ có sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty. Đảng bộ đã tiến hành tổ chức sinh hoạt tại một số chi bộ trong toàn Đảng bộ. Các buổi sinh hoạt được tổ chức có nội dung phong phú, sát thực với tình hình và tuân thủ đúng điều lệ Đảng. Để kiểm tra, giám sát chặt chẽ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty đã thành lập đoàn kiểm tra với chương trình cụ thể tại các chi bộ. Với 4 nhiệm vụ chủ yếu: thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII tập trung lĩnh vực tư tưởng " tự chuyển hóa, tự diễn biến..." và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Đảng bộ Công ty cũng chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên, quản lý sổ sách, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên để thực hiện đạt kết quả theo chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn.

Vì vậy việc triển khai nghị quyết của các chi bộ hàng tháng đã bám sát điều kiện thực tế, duy trì nề nếp sinh hoạt theo đúng quy định, chất lượng nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ được nâng cao, giữ gìn tốt ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. Đảng viên tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, công tác kèm cặp bồi dưỡng quần chúng tốt, do vậy ngày càng nhiều đảng viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.