Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ
Thứ Hai, ngày 06/11/2017

Một trong các nhiệm vụ chính trị được đề ra nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Công ty Cổ phần than Hà Lầm là nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi bộ trực thuộc.

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ than Hà Lầm tăng cường sinh hoạt chuyên đề về nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Theo đó, Đảng ủy Công ty chú trọng tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các Chi bộ. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty đã tiến hành 27 cuộc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tự kiểm tra, giám sát toàn bộ các Chi bộ về các mặt công tác như: tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ; công tác kèm cặp định hướng quần chúng ưu tú gia nhập Đảng; công tác quản lý, thu chi Đảng phí tại Chi bộ… Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty cũng tổ chức kiểm tra chuyên đề theo chỉ đạo của Ban thường vụ về các mặt quản lý, điều hành sản xuất; tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; công tác quản lý cấp phát vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất; thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở các đơn vị, công trường, phân xưởng v.v.

Theo chương trình kiểm tra giám sát đã lên kế hoạch từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đang tiến hành triển khai đợt giám sát của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty về việc giám sát đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV-2017. Cũng theo chương trình, trong quý IV, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành 7 cuộc kiểm tra, giám sát đến kết thúc năm 2017.