Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Thứ Ba, ngày 29/08/2017

Văn phòng Tập đoàn vừa có thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2017.

Theo đó, căn cứ vào Điểm d, Khoản 1, Điều 115, Bộ Luật lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, do ngày Quốc khánh 2/9/2017 trùng vào ngày thứ Bảy nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai đầu tuần liền kề. Do đó, trong dịp Quốc khánh năm 2017, cơ quan Tập đoàn nghỉ làm việc 03 ngày, từ ngày 2/9/2017 (thứ Bảy) đến hết ngày 4/9/2017 (thứ Hai). Các đơn vị sản xuất, kinh doanh căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ Lễ cho phù hợp, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.