Khai giảng lớp tiếng Anh chương trình quản trị doanh nghiệp mỏ hiện đại
Thứ Ba, ngày 18/04/2017

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, tại Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin, Tập đoàn đã khai giảng lớp tiếng Anh chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp mỏ hiện đại.

Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc cùng các Ban Tập đoàn, lãnh đạo Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin cùng 13 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Khóa đào tạo được học tập theo hình thức tập trung trong 9 tháng. Các học viên là các đồng chí lãnh đạo đơn vị, ở độ tuổi quy hoạch cán bộ cao cấp và có năng lực về chuyên môn. Theo chương trình học, sau khi tham dự khóa đào tạo này, học viên có khả năng cao về ngôn ngữ chuyên ngành quản trị doanh nghiệp trong giao tiếp quốc tế phục vụ công việc như: phát triển và nâng cao kỹ năng nghe và nói tiếng Anh, đặc biệt, hình thành được phản xạ tự nhiên trong giao tiếp quốc tế; sử dụng, tham khảo được các tài liệu bằng ngôn ngữ Anh, Mỹ… phục vụ cho công việc, giao dịch, học tập, nghiên cứu đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn trong tương lai; nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành khai thác mỏ, khoáng sản; thấu hiểu cơ chế vận hành kinh doanh của chuỗi giá trị của ngành khai thác mỏ, khoáng sản; nhận diện các xu hướng, bối cảnh chung quốc tế về kinh doanh khai thác mỏ và khoáng sản; xây dựng chiến lược kinh doanh khai thác mỏ, khoáng sản phù hợp với bối cảnh môi trường và nguồn lực, đặc điểm của TKV; quản trị mỏ trong ngành than - khoáng sản theo chuẩn mực quốc tế v.v…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập quốc tế, giao tiếp quốc tế là cần thiết. Tập đoàn luôn ưu tiên cho vấn đề con người và coi đây là chiến lược phát triển trong những năm tới đây. Do vậy, các đồng chí được giao nhiệm vụ cần thấy rõ trọng trách của mình, nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra. Lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chuyên môn sẽ phối hợp với Trường Quản trị Kinh doanh kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng, nội dung khóa học.

Cũng tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Đăng Phú, Hiệu trưởng Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin cam kết sẽ phối hợp tốt với các giảng viên cao cấp của các học viện, trường đại học trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như thời gian tham quan một số doanh nghiệp quốc tế tại các nước và giao tiếp với các nhà quản lý nước ngoài để lớp học đạt được mục tiêu đề ra.

Đại diện lớp học, đồng chí  Ngô Quang Trung, Phó Trưởng Ban Kinh doanh than - TKV, lớp trưởng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo và các Ban Tập đoàn, đồng thời hứa sẽ nỗ lực học tập, thu nhận kiến thức để làm tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn và đơn vị giao phó.