Khai giảng lớp huấn luyện an toàn cho quản đốc, phó quản đốc các đơn vị hầm lò
Thứ Tư, ngày 15/03/2017

Sáng nay 15/3, tại Trung tâm An toàn mỏ, Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin đã tổ chức khai giảng lớp huấn luyện an toàn dành cho đối tượng là quản đốc, phó quản đốc các đơn vị sản xuất than, xây dựng mỏ hầm lò. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Thịnh, Phó TGĐ Tập đoàn; lãnh đạo Ban An toàn Tập đoàn, Viện Khoa học Công nghệ mỏ, Trung tâm An toàn mỏ và 51 học viên là quản đốc, phó quản đốc thuộc các đơn vị hầm lò vùng Uông Bí, Mạo Khê.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV về chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, triển khai thực hiện một số giải pháp đảm bảo ATVSLĐ trong sản xuất, Viện Khoa học Công nghệ mỏ đã xây dựng đề cương “Chương  trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng điều hành sản xuất, kỹ năng phát hiện, xử lý nguy cơ và giải pháp thoát hiểm trong quá trình khai thác mỏ” dành cho đối tượng là quản đốc, phó quản đốc công trường, phân xưởng các đơn vị sản xuất than, xây dựng mỏ hầm lò của TKV.

Lớp học được tổ chức 3,5 ngày bao gồm học lý thuyết do các lãnh đạo, chuyên viên Ban AT Tập đoàn, Viện Khoa học Công nghệ mỏ, Trung tâm An toàn mỏ, các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn mỏ truyền đạt và thực tế tại các đơn vị sản xuất. Các học viên sẽ được cập nhật các nội dung về công tác an toàn mỏ, các giải pháp nhằm giải thiểu tai nạn lao động trong quá trình sản xuất, nhận biết và phòng tránh rủi ro tại các phân xưởng khai thác hầm lò..., qua đó nâng cao năng lực điều hành sản xuất, trình độ, kỹ năng cho quản đốc, phó quản đốc các đơn vị sản xuất than, xây dựng mỏ hầm lò trong công tác ATVSLĐ, phòng tránh tai nạn lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất.