Huy động nhiều khu vực tài nguyên vào khai thác
Thứ Hai, ngày 05/11/2018

Để duy trì sản xuất than cho các mỏ hiện tại và chuẩn bị cho các dự án mới đi vào khai thác, Tập đoàn đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục gia hạn và cấp phép huy động tài nguyên tại một số khu vực.

Theo đó, Tập đoàn chỉ đạo Ban Tài nguyên chủ trì, bám sát và thực hiện đúng cam kết của Tổng cục Địa chất khoáng sản về cấp phép thăm dò và gia hạn giấy phép khai thác trong năm 2018 và những năm sau. Cụ thể, Tập đoàn đề nghị cấp giấy phép thăm dò cho các đơn vị: Công ty than Mạo Khê, Công ty Cổ phần than Vàng Danh, khu vực than Hà Ráng (Công ty than Hạ Long), khu vực Bắc Cọc Sáu (Công ty than Hạ Long; cấp gia hạn giấy phép cho Công ty than Uông Bí và cấp mới giấy phép khai thác hầm lò Suối Lại (giai đoạn I) cho Công ty than Hòn Gai; Ban Tài nguyên cũng phối hợp với Ban Đầu tư lập Tờ trình Hội đồng thành viên xem xét phê duyệt điều chỉnh Dự án khai thác mỏ Khe Chàm II-IV, làm việc với Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia xác nhận trữ lượng và tiền cấp quyền khai thác, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét sớm cấp giấy phép khai thác cho Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV v.v...