Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 12
Thứ Bảy, ngày 28/04/2018

Ngày 27/4, tại Thành phố Hạ Long, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả công tác quý I/2018, triển khai nhiệm vụ quý II/2018.

Tham dự Hội nghị, về phía các Ban Đảng Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Viết Thanh - UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên BCH, các Bí thư, Phó bí thư phụ trách các đảng ủy trực thuộc Khối không tham gia BCH Đảng bộ Khối, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công đã trình bày báo cáo kết quả công tác quý I/2018. Trong quý I, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, duy trì nghiêm túc các mặt công tác xây dựng đảng; triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực theo Nghị quyết TƯ 6; thực hiện đánh giá cán bộ năm 2017, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý năm 2018; tập trung kiện toàn các cán bộ chủ chốt ở các vị trí khuyết thiếu và công tác cán bộ khi chuyển hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, góp phần tăng cường kỷ luật trong Đảng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của Đảng ủy Khối để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng duy trì sản xuất kinh doanh, tăng trưởng ổn định, lợi nhuận toàn Khối tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017; tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ sau khi sắp xếp, quan tâm chăm lo tết cho Đảng viên, người lao động vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối trình bày tờ trình về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội các đảng bộ trực thuộc Khối.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn đã báo cáo lãnh đạo Đảng ủy Khối về kết quả sản xuất, kinh doanh của TKV quý I/2018. Bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Khối, Tập đoàn đã vượt qua những khó khăn, các dự án than, khoáng sản được đầu tư cơ bản đã cho kết quả tốt, các chỉ tiêu SXKD đều đạt từ 25-28% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 900 tỷ, góp vào ngân sách Nhà nước 3700 tỷ.. Song song đó, toàn Tập đoàn tập trung thực hiện nghiêm theo đề án Tái cơ cấu của Ngành đã được Nhà nước phê duyệt. Đối với công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai nhiều Nghị quyết của Trung ương, của Khối, của Ngành, đạt được những kết quả tích cực. Đồng chí cũng trình Ban Chấp hành những vướng mắc của Ngành cần được tháo gỡ về các thủ tục cấp phép, đầu tư...

Trong quý II/2018, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết công tác năm, các chương trình công tác của cấp ủy, tập trung đẩy mạnh thực hiện các mặt công tác còn hạn chế cũng như các chỉ tiêu đạt thấp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội các đảng bộ trực thuộc Khối từ nhiệm kỳ 2015-2020 đến hết tháng 6/2018.