• Mỗi “Mái ấm” vạn tấm lòng
    Thứ Ba, ngày 09/06/2015
    Theo chân Đoàn cán bộ Công đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam đến bàn giao nhà từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” tại Công ty than Quang Hanh, tôi mới cảm nhận hết được ý nghĩa, tính nhân văn của chương trình “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ...