Hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng Nhà máy tuyển than Khe Chàm
Thứ Sáu, ngày 24/02/2017

Theo báo cáo từ Ban quản lý dự án Nhà máy tuyển than Khe Chàm, đến nay nhiều hạng mục quan trọng trong công tác lập thiết kế thi công và giải phóng, san gạt mặt bằng nhà máy đã được cơ bản hoàn thành.

Các gói thầu đã được Ban quản lý triển khai hoàn thành như: Về công tác thiết kế, hoàn thành nhiệm vụ quyết toán gói thầu 3a lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng; gói thầu 4a lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện công bố quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh; hoàn thành nghiệm thu thanh toán gói thầu tư vấn thiết kế số 7 và số 8; nghiệm thu thanh toán gói thầu tư vấn, thẩm tra thiết kế số 33 v.v... Trong công tác san gạt mặt bằng nhà máy, Ban quản lý đã và đang hoàn thành gói thầu số 5 san gặp mặt bằng nhà máy tuyển, sân ga, đường sắt; gói thầu 9a thi công hệ thống thoát nước mặt bằng, cổng hàng rào, bồn hoa cây xanh; gói thầu 11 thi công kè rọ đá, kè mái ta ly, tường chắn mặt bằng khu vực nhà máy tuyển; gói thầu số 9 thi công san gạt mặt bằng khu văn phòng; gói thầu số 10 thi công các công trình trên mặt bằng khu văn phòng và gói thầu số 5a thi công xây dựng để lắp đặt thiết bị hệ thống tiếp nhận than sạch…

Hiện nay, Ban quản lý đang tiến hành nghiệm thu hợp đồng để trình chủ đầu tư là Tập đoàn phê duyệt quyết toán các gói thầu đã hoàn hoàn thành gồm gói thầu số 9, số 10, số 5, số 5a và số 11a; hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình để đưa vào lưu trữ.

Các công việc tiếp theo, Ban quản lý tiếp tục báo cáo Tập đoàn cho triển khai điều chỉnh gói thầu số 9a thi công hệ thống thoát nước và phương án thoát nước bổ sung để bảo vệ an toàn cho mặt bằng nhà máy và các công trình đã được xây dựng trên mặt bằng do ảnh hưởng của mưa bão. Ban quản lý phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và Viện Mỏ Trung ương Ba Lan hoàn thành các đánh giá nguyên nhân sụt lún mặt bằng và đề ra các giải pháp khắc phục, làm cơ sở hoàn thành điều chỉnh Dự án lần 2 trình Tập đoàn để tiếp tục  thực hiện các gói thầu còn lại theo sự chỉ đạo của Tập đoàn đảm bảo tiến độ đề ra.