Hóa chất mỏ Tây Bắc làm tốt công tác thị trường
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, một trong những kết quả đáng ghi nhận của Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc - đó là trong bối cảnh gặp không ít khó khăn nhưng đơn vị đã làm tốt công tác thị trường, từ đó đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên lao động Công ty.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc đã ký được 158 hợp đồng cung ứng VLNCN, 07 hợp đồng nổ mìn. Thị trường cung ứng VLNCN của Công ty ổn định và có sự tăng trưởng. Cụ thể, tổng sản lượng cung ứng và nổ mìn 9 tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó khu vực Lào Cai tăng 19%, Sơn La và Điện Biên tăng 14%.

Trong đó, đặc biệt, thị trường nổ mìn các mỏ lớn như: Apatit, Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền tăng trưởng mạnh do các mỏ mở rộng quy mô sản xuất. Với thị trường nổ mìn nhỏ lẻ, đơn vị đã và đang triển khai nổ mìn cho 7 đơn vị (Chi nhánh Lai Châu 02 đơn vị, Lào Cai 05 đơn vị) chất lượng, tiến độ thực hiện tốt theo hợp đồng. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục liên hệ với một số đơn vị để nhận công trình nổ mìn nhỏ lẻ, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.