Hạn chế các đoàn đi thăm quan, học tập nước ngoài
Thứ Ba, ngày 06/11/2018

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí bằng những hành động thiết thực, cơ quan điều hành Tập đoàn triển khai nhiều giải pháp, trong đó chỉ đạo các đơn vị hạn chế thấp nhất việc đi học tập, trao đổi kinh nghiệm kết hợp thăm quan ở nước ngoài.

Hiện Ban Quốc tế đang chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn ban hành văn bản đưa ra những quy định cụ thể đối với các Ban, các đơn vị trong toàn Tập đoàn nhằm hạn chế thấp nhất việc thành lập các Đoàn đi thăm quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài khi chưa thực sự cần thiết. Trường hợp cần thiết, khi tổ chức học tập công tác ở nước ngoài cần phải có mục đích, nội dung, kế hoạch rõ ràng, tránh trùng lặp thành phần, chỉ bố trí những người thật sự cần thiết cho công việc. Thời gian đi cũng phải bố trí hợp lý, chi phí tiết kiệm theo đúng quy định v.v…

Ngoài ra, cũng để tiết kiệm thời gian và chi phí, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị rà soát và xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể theo các năm để tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Không tổ chức các cuộc hội họp không thật sự cần thiết. Tăng cường họp trực tuyến và/hoặc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và xử lý công việc…