01:20 ICTThứ Tư, 20/11/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Ngày đăng: 01/10/18

Ngành nghề kinh doanh

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày đăng: 01/10/18

Lịch sử hình thành và phát triển

Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

Ngày đăng: 18/05/18

Đơn vị thành viên

Lãnh đạo TKV qua các thời kỳ

Ngày đăng: 19/11/15

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 02/06/15

Sơ đồ tập đoàn

Sản Phẩm

Sản Phẩm

Ngày đăng: 02/03/15

Sản Phẩm

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,230 41,480
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,150 41,550
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên