Giao ban công tác Đảng cụm Hà Nội
Thứ Hai, ngày 26/06/2017

Ngày 26/6/2017, tại Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 với các đơn vị cụm Hà Nội. Đồng chí Phùng Văn Vịnh - Uỷ viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trưởng các ban xây dựng đảng Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và trưởng các ban xây dựng đảng các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo phản ánh về tình hình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm về những khó khăn, thuận lợi và đề xuất, kiến nghị các giải pháp triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của các đơn vị đều hoàn thành từ 50% kế hoạch năm trở lên. Nhiều đơn vị đã chủ động trong việc thực hiện công tác bố trí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng ban, phân xưởng theo sự chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp của lãnh đạo Tập đoàn.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Phùng Văn Vịnh, Uỷ viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn nhấn mạnh, các chi, đảng bộ trực thuộc cần tiếp tục bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ và các chỉ đạo của lãnh đạo điều hành Tập đoàn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Trong triển khai nhiệm vụ, nhất là công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp cần nắm bắt tư tưởng cán bộ, công nhân viên, đưa ra các giải pháp phù hợp với từng điều kiện cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Vịnh đã thông tin kết quả buổi làm việc của đoàn công tác Văn phòng Chính phủ do đồng chí Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn trong việc tháo gỡ những khó khăn chung trong Tập đoàn, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất, tiêu thụ và kinh doanh than trong 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong nền kinh tế quốc dân do Chính phủ đề ra.