Giao ban công tác Đảng cụm Hà Nội quý I/2017
Thứ Hai, ngày 20/03/2017

Ngày 20/03/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức giao ban, báo cáo phản ảnh công tác đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017 cụm các đơn vị vùng Hà Nội. Đồng chí Lê Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo phản ảnh tình hình lãnh chỉ đạo công tác đảng tại cơ sở trong quý I và đề xuất một số kiến nghị trong triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đảng bộ các đơn vị đã có nhiều cố gắng lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể cùng vào cuộc, điều hành linh hoạt trong các mặt công tác, tái cơ cấu doanh nghiệp, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản xuất, tuyên truyền ổn định tư tưởng cho cán bộ công nhân viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra trong quý tạo đà thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2017. Đồng thời, các đơn vị đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực trong sản xuất, kinh doanh hướng tới chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn 25/5 (2007-2017)...

Để triển khai tốt nhiệm vụ quý II năm 2017, Đảng uỷ Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ tổ chức xây dựng đảng, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra giám sát, công tác văn phòng cấp ủy; triển khai thực hiện các Nghị quyết mà Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là các hoạt động thi đua, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn 25/5 (2007-2017), cao điểm trong tháng 5/2017. Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo, các phong trào thi đua tuyên truyền phải tổ chức thiết thực, cụ thể, hiệu quả, gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, tránh hình thức, lãng phí...

Trước đó, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức nghe các chi, đảng bộ cơ sở đứng chân trên địa bàn tại các vùng Quảng Ninh báo cáo phản ảnh quý 1 và triển khai công tác quý 2 năm 2017.

Bài viết khác