Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống
Thứ Hai, ngày 13/02/2017

Là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh hiện nay có 5.547 đoàn viên, sinh hoạt tại 56 Công đoàn bộ phận.

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xác định rõ quan điểm, mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là nhằm tiếp tục làm cho những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống CNVCLĐ, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động thực tiễn của mỗi người, thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người một cách tự giác, có hiệu quả. Với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú được áp dụng; nội dung tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty và các bộ phận; ngắn gọn, sinh động và phù hợp hơn, giúp cho CNVCLĐ nắm bắt kịp thời, sâu sắc, hiểu rõ thêm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập và làm theo Bác. Nhờ vậy mà CNVCLĐ đã chủ động, tự giác hơn trong việc học tập, nghiên cứu cũng như liên hệ “làm theo” và đã đạt được một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2016 như: Đảm nhận 01 công trình trọng điểm, 281 công trình phần việc khó (trong đó có 50 công trình nữ công đảm nhận); có 125 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất làm lợi trên 2,6 tỷ đồng; 12 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; 05 tập thể, 11 cá nhân được Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khen thưởng. Năm 2016 Công đoàn Công ty đạt vững mạnh và được tặng cờ dẫn đầu VHTT cấp Công đoàn TKV; trên 1.000 công nhân lao động đạt danh hiệu Lao động giỏi, thu nhập cao và nhiều tổ đội đạt năng suất kỷ lục cấp Tập đoàn.

Kết quả trên đã góp phần củng cố, xây dựng đội ngũ CNLĐ ngày một lớn mạnh, góp phần ổn định SXKD, đời sống người lao động; giữ vững được kỷ cương, kỷ luật và tác phong công nghiệp; ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống; tinh thần đoàn kết được phát huy tốt; không khí dân chủ được mở rộng hơn trong mọi lĩnh vực; các hoạt động văn hóa thể thao và phong trào thi đua được phát huy.

Để đạt được những kết quả trên. Trước hết, mỗi đồng chí trong BCH Công đoàn từ cấp Công ty đến cấp bộ phận luôn phải là tấm gương thể hiện rõ vai trò đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ động nắm bắt các vấn đề gây bức xúc trong đơn vị, giữa công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, công tác với lãnh đạo đơn vị, giữa công nhân với công nhân, phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị tìm cách giải quyết, khắc phục kịp thời có hiệu quả, phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo niềm tin và uy tín của tổ chức, là chỗ dựa của đoàn viên Công đoàn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tìm ra những mô hình hoạt động có hiệu quả, động viên kịp thời, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, kịp thời uốn nắn, phê bình những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực.

Năm 2017, để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” có chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn, Công đoàn Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Công ty về một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW để cụ thể hóa thành kế hoạch học tập theo Bác “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nội dung phù hợp với điều kiện thực tế tại Công đoàn Công ty.

Hai là: Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, tổ chức tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên về ý nghĩa, mục đích, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tuyên truyền về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; để mọi người hiểu, tự hào về Bác kính yêu, từ đó tự giác học tập thường xuyên, tự liên hệ đề ra biện pháp rèn luyện và làm theo Bác một cách tích cực; để trở thành nề nếp và là một nét đẹp văn hóa của người thợ mỏ Vàng Danh, là việc làm thường nhật của mỗi cán bộ CNVCLĐ trong Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIII, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIV.

Ba là: Phát động phong trào thi đua sản xuất trong toàn Công ty lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy sáng kiến, cải tiến; đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp; nâng cao năng suất chất lượng; học tập nâng cao trình độ trong CNVCLĐ.

Bốn là: Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận đưa nội dung thảo luận việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt hàng quý. Làm tốt công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo động lực và sức lan tỏa trong toàn Công ty, đồng thời tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân tiêu biểu./.