ĐTN Kho vận Đá Bạc thực hiện hiệu quả các mô hình thanh niên tham gia quản lý
Thứ Ba, ngày 05/12/2017

Nhận thức được việc xung kích đảm nhận các mô hình thanh niên quản lý, tham gia quản lý là một trong những hoạt động phong trào có ý nghĩa quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm tham gia cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ SXKD, thời gian qua ĐTN Công ty Kho vận Đá Bạc đã thực hiện nhiều mô hình thanh niên quản lý, tham gia quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đạt được kết quả nhất định.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, BTV Đoàn Than Quảng Ninh, BTV ĐTN Công ty Kho vận Đá Bạc đã xây dựng chương trình và đăng ký đảm nhận thực hiện 09 mô hình thanh niên quản lý, tham gia quản lý trong đó tiêu biểu như các mô hình: Tuyến băng tải ống vận tải than từ MB56 ra cảng Bến Cân; Dây chuyền sản xuất tại khu vực trung chuyển Khe Thần; Tuyến đường sắt 1000mm Vàng Danh Điền Công; 04 đầu máy CK; 05 xe ô tô chở than… Bên cạnh đó, ĐTN Công ty còn đăng ký đảm nhận các mô hình tham gia quản lý khu vực nhà xưởng sửa chữa, vườn cây, hồ môi trường… Các mô hình thanh niên đảm nhận về cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ  tiêu đề ra, kết quả thực hiện hàng năm đều đạt trên 100% kế hoạch giao, đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường. 

Trong thời gian tới, ĐTN Công ty Kho vận Đá Bạc tiếp tục tích cực triển khai nhiều mô hình thanh niên tham gia quản lý có hiệu quả và đề ra những giải pháp để thực hiện như sau: chủ động phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên tham gia đảm nhận các công trình, phần việc khó; đẩy mạnh, ưu tiên các sáng kiến hợp lý hóa của đoàn viên thanh niên để áp dụng vào công việc thực tiễn nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế; hàng tháng các chi đoàn có mô hình đảm nhận phải báo cáo kết quả thực hiện và những đề xuất kiến nghị để giải quyết kịp thời các vướng mắc; định kỳ 6 tháng, BTV Đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn tổ chức kiểm tra các mô hình thanh niên quản lý để đánh giá kết quả cũng như trao đổi trực tiếp rút kinh nghiệm để từ đó thực hiện tốt hơn nữa hoạt động mô hình tại đơn vị…