Đơn vị dẫn đầu phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Tập đoàn
Thứ Ba, ngày 07/03/2017

Đảng bộ bộ phận Phân xưởng Tuyển than II thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông vừa được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích dẫn đầu 5 năm liền thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Huy Điệp, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Phân xưởng Tuyển than 2, Đảng  bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông cho biết, đây là niềm vui, ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ đảng viên, công nhân viên không chỉ trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, mà còn trong lao động sản xuất và đời sống. Trong những năm qua, với nhiều thành tích đã đạt được trong lao động sản xuất cũng như công tác xây dựng đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên Phân xưởng Tuyển than 2 cũng đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh năm 2009 và nhiều Bằng khen qua các năm của Bộ Công Thương.

Để có được thành tích đó, Đảng bộ đã thực hiện một cách bài bản từ công tác học tập, quán triệt đến tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Thực hiện quán triệt tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức; thực hiện nghiêm chỉnh quy định về những điều Đảng viên không được làm; triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng bộ Công ty bao gồm cả việc học tập và làm theo phong cách của Bác thể hiện cụ thể trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp và với quần chúng. Đảng bộ Phân xưởng đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất; chấp hành nội quy, kỷ luật lao động; đảm nhận nhiều công trình việc khó có giá trị. Đồng thời, hàng năm Đảng bộ coi kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại Đảng viên và tổ chức Đảng cuối năm v.v.

Bài viết khác