Đổi tên Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam
Thứ Sáu, ngày 21/04/2017

Ngày 5/4/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 511/QĐ-BLĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam thành Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo Quyết định, kể từ ngày 5/4, Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam được đổi tên thành Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1304/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm, Trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị và Trường Cao đẳng nghề CN Việt Bắc. Trường có trụ sở chính đặt tại số 8, phố Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và 5 phân hiệu đào tạo gồm: Phân hiệu đào tạo số 1 (Phân hiệu đào tạo Hữu Nghị) tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Phân hiệu đào tạo số 2 (Phân hiệu đào tạo Việt Bắc) tại xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Phân hiệu đào tạo số 3 (Phân hiệu đào tạo Móng Cái) tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Phân hiệu đào tạo số 4 (Phân hiệu đào tạo Hoành Bồ) tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và Phân hiệu đào tạo số 5 (Phân hiệu đào tạo Cẩm Phả) tại phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Trường có nhiệm vụ đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, hợp tác, liên kết đào tạo, tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.