Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả
Thứ Tư, ngày 04/10/2017

Vừa qua, Công đoàn Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Thanh Xuân - UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; Lê Đình Dương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí UVBTV, Trưởng các Ban Công đoàn TKV; đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí; Trưởng khối Hầm lò, Công đoàn Khu vực miền Tây và trên 120 đại biểu tiêu biểu xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, sự phối kết hợp của chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã hoàn thành khá toàn diện những nội dung chương trình công tác trọng tâm đề ra. Theo đó, Công đoàn đã tham gia đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền giáo dục và xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ ngày một lớn mạnh; tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ giữ vững và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của những người thợ mỏ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại Công ty. Công tác phối hợp giữa Công đoàn với cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng luôn được duy trì, phát triển, đặc biệt trong việc tăng cường chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động… Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn thể hiện vai trò trong việc tăng cường tổ chức phong trào thi đua, đảm nhận công trình việc khó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu SXKD, thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ. 

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn đã có bước phát triển bền vững cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tình hình tư tưởng của cán bộ đoàn viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Công ty, của địa phương. Đội ngũ cán bộ có sự tiến bộ, năng lực công tác đã đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày một tốt hơn, hoạt động của công đoàn các cấp thiết thực và từng bước có hiệu quả.

Bước sang nhiệm kỳ 2017 - 2022, với khẩu hiệu hành động "Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả", Công đoàn Công ty đề ra mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của những người thợ mỏ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp theo hướng vì đoàn viên và NLĐ, vì sự phát triển bền vững của Công ty; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày một lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của Công ty trong những năm tới.

Tại Đại hội, các đoàn viên công đoàn đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến, thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa mới gồm 15 đồng chí./.