Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả
Thứ Năm, ngày 02/03/2017

Với mục tiêu chung là “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp đang thực hiện nhiều cơ chế tích cực để từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ tư vấn thiết kế các công trình đảm bảo chất lượng.

Theo đó, điểm đáng lưu ý trong các nhiệm vụ mà Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp đề ra trong năm 2017 là quy trách nhiệm cho trưởng phòng thiết kế chính và đội ngũ trưởng phòng phải đạt trình độ ngoại ngữ IELTS 5.5 theo Nghị quyết của Đảng bộ Công ty đã đề ra. Ngoài ra, Công ty áp dụng nhiều cơ chế khác như: tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao trình độ tư vấn thiết kế cho đội ngũ chủ nhiệm đề án; tổ chức đánh giá sát hạch đội ngũ chủ nhiệm các đề án để giao việc đảm bảo đúng người, đúng việc; tiếp tục rà soát lại lực lượng lao động, kiểm tra việc phân công công việc tại các phòng ban; đánh giá năng lực cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo tuyển dụng mới nhất là những ngành nghề đang thiếu và yếu; tiếp tục thực hiện xong việc đăng bạ chứng chỉ hành nghề Asean đối với những ngành nghề đủ điều kiện cho cán bộ, công nhân làm công tác tư vấn thiết kế; cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, phương pháp báo cáo, chất lượng thuyết minh dự án cả về nội dung lẫn hình thức... Cũng nhằm động viên khuyến khích những cán bộ công nhân viên có trách nhiệm trong công việc, Công ty điều chỉnh quy định quản lý và phân phối tiền lương cho cán bộ, công nhân viên theo hướng phù hợp giữa hiệu quả công việc với thu nhập.

Được biết năm 2017, Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu trong công tác tư vấn thiết kế gần 300 tỷ đồng; lợi nhuận 6 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên chức đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.