Tích cực đổi mới về nội dung & phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới
Thứ Hai, ngày 06/03/2017

Ngày 2/3, Đoàn TN Công ty than Uông Bí đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu ĐTN Công ty lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022). Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TQN; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Hội CCB Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và 100 đại biểu đoàn viên thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 1.900 ĐVTN toàn Công ty.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Quang Linh - Bí thư Đoàn TN Công ty đã trình bày báo cáo hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022. Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ qua, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Công ty và Đoàn Than Quảng Ninh, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn và các tổ chức đoàn thể, Đoàn TN Công ty đã phát huy vai trò đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, tạo dựng môi trường lành mạnh cho ĐVTN học tập phấn đấu, phát huy được năng lực và trí tuệ của sức trẻ. Bên cạnh đó, Đoàn TN Công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức hiệu quả các hoạt động VHVN - TDTT, phát huy tốt vai trò của thanh niên trong lao động sản xuất, tích cực đảm nhận các công trình phần việc thanh niên và góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Công ty…

Trên cơ sở những kết quả hoạt động đã đạt được và những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đoàn TN Công ty đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022. Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Công ty than Uông Bí - TKV tiếp tục rèn đức luyện tài - xung kích - tình nguyện - sáng tạo vì sự nghiệp CNH - HĐH đất nước - vì sự nghiệp phát triển của Công ty - xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh", Đoàn TN Công ty chú trọng thực hiện một số mục tiêu tổng quát như: tập trung làm tốt công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thể chất cho ĐVTN; tích cực đảm nhận công trình phần việc khó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty; đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các Chi đoàn, chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ năng lực, phẩm chất, giới thiệu cho cấp uỷ các cấp…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TQN đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của ĐTN Công ty trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, ĐTN Công ty cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ sau: tiếp tục nắm bắt, tuyên truyền và hướng dẫn ĐVTN thực hiện theo đúng chủ trương của Tập đoàn trong việc thực hiện tái cơ cấu tại đơn vị; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong các hoạt động SXKD, đặc biệt trong phong trào tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đảm nhận các công trình thanh niên; đẩy mạnh hoạt động của Đoàn TN Công ty trong công tác AT-VSLĐ, môi trường; quan tâm và duy trì hiệu quả việc sinh hoạt Đoàn, phát huy được ý kiến dân chủ của đoàn viên…

Sau khi tiến hành bỏ phiếu nghiêm túc, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đoàn Công ty khóa X (nhiệm kỳ 2017-2022) và bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TQN lần thứ V.

Cũng tại Đại hội, nhiều cá nhân, tập thể của ĐTN Công ty đã được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn và Giấy khen của Đoàn Than Quảng Ninh.

100% đại biểu ĐVTN tham dự biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.