Tuổi trẻ Than Hồng Thái phát huy tinh thần “Xung kích - tình nguyện và sáng tạo” trong nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thứ Hai, ngày 20/03/2017

Ngày 16/3, ĐTN Công ty than Hồng Thái - TKV đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu ĐTN Công ty lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Dự Đại hội có đồng chí Vũ Hồng Thắm - Ủy viên BTV Đoàn Than Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Hội CCB Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và 171 đại biểu đoàn viên thanh niên ưu tú, đại diện cho 1562 ĐVTN toàn Công ty.

Đồng chí Vũ Quang Tân - Bí thư ĐTN Công ty đã trình bày báo cáo hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, trong 5 năm qua, hoạt động của ĐTN Công ty trên các mặt công tác đã có bước phát triển, đổi mới và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. BCH ĐTN Công ty khoá XIII đã đoàn kết, nhất trí xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát tinh thần nghị quyết của Đại hội, sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty và Đoàn Than Quảng Ninh, từ nhiệm vụ SXKD của Công ty, cụ thể hoá nhiệm vụ trong từng thời gian, gắn với trọng tâm công tác từng năm. Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong ĐVTN, từng bước xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến tài năng trẻ, thợ trẻ giỏi có thu nhập cao, mô hình thanh niên tham gia quản lý hiệu quả; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các phong trào; tiếp cận và khai thác các phương tiện hiện đại, phát huy hiệu quả các nguồn lực của Công ty trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi; chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, định hướng, giáo dục thế hệ trẻ…Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân của ĐTN Công ty được các cấp bộ Đoàn tuyên dương, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2016 ĐTN Công ty đã vinh dự được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng Bằng khen, Đoàn Than Quảng Ninh tặng Cờ thi đua tiêu biểu dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào TTN.

Bước sang nhiệm kỳ 2017-2022, ĐTN Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu với mục tiêu chung: không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; bồi dưỡng nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ, tăng cường công tác giáo dục, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, trung thực, đoàn kết, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; kế thừa và phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” vượt qua khó khăn thách thức góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đoàn Công ty khóa XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Than Quảng Ninh lần thứ V.

Cũng tại Đại hội, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 của ĐTN Công ty đã được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn và Giấy khen của Đoàn Than Quảng Ninh.