ĐTN Than Quang Hanh: Nhiều hoạt động thi đua trong Tháng Thanh niên
Thứ Tư, ngày 08/03/2017

Thực hiện chương trình công tác quý I năm 2017, ĐTN Công ty than Quang hanh đang phát động đợt thi đua cao điểm trong tháng 3/2017.

Theo đó, nhiều mục tiêu thi đua trọng điểm trong tháng 3 được đặt ra đó là: Tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội ĐTN Công ty và Đại hội đoàn các cấp; các chi đoàn đăng ký thi đua tham gia thực hiện tốt công tác an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nặng, nghiêm trọng; mỗi chi đoàn có ít nhất 1 công trình đăng ký với chuyên môn tham gia quản lý thuộc các lĩnh vực SXKD; thành lập đội thanh niên xung kích tham gia trong công tác phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức ra quân thực hiện công tác VSMT, VSCN; tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT.

Cũng trong tháng 3, ĐTN Công ty đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn ca 2, ca 3 tại các phân xưởng khai thác và đào lò; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia xử lý than vón cục tại nhà máy sàng tuyển than của Công ty và nhiều hoạt động khác. Các hoạt động này nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong ĐVTN tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nâng cao chất lượng của tổ chức đoàn, lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3, chào mừng Đại hội ĐTN Công ty khóa V và Đại hội Đoàn Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2022.