Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
ĐTN than Nam Mẫu phát động phong trào thi đua LĐSX 100 ngày cuối năm 2011
Thứ Sáu, ngày 02/12/2011

Hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2011, mới đây Đoàn thanh niên (ĐTN) Công ty than Nam Mẫu -Vinacomin đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất 100 ngày cuối năm 2011.

Đây là hoạt động trọng tâm công tác Đoàn quý IV được Đoàn thanh niên Công ty phát động nhằm thu hút đông đảo lực lượng ĐVTN tham gia, đẩy mạnh năng suất lao động hoàn thành sớm nhiệm vụ sản xuất của Công ty trong năm 2011. Trong đợt phát động này, nhiều công trình thanh niên đã được ĐTN Công ty đảm nhận. Tiêu biểu trong các Ca 2 ngày 6/11/2011 và Ca 1 ngày 20/11/2011, ĐTN Công ty đăng ký với Đảng uỷ, giám đốc Công ty đảm nhận phần việc xúc dọn VSCN lò DV5 tây, DV7 đông, Ngã 3 V4, Ngã 3 vỉa 7 mức +125 với tổng chiều dài 1400m, lực lượng tham gia 108 đồng chí của 14 đơn vị: KT1, KT2, KT3, KT6, KT9, KT10, KT11, KT12, CGHKT, Đl2, ĐL5, ĐL6, VTL1, VTL2. Kết quả thực hiện xúc dọn VSCN được 1400 mét lò và 215 tấn than...

Đây là hoạt động xung kích ý nghĩa của tuổi trẻ Công ty tham gia trong LĐSX, đặc biệt là góp phần vào xây dựng tiêu chí Mỏ sạch - Mỏ an toàn.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên