ĐTN Than Cọc Sáu đảm nhận công trình phòng chống mưa bão năm 2018
Thứ Sáu, ngày 18/05/2018

Vừa qua, ĐTN Công ty CP than Cọc Sáu đã ra quân thực hiện công trình: “Nạo vét hệ thống suối thoát nước Khe Rè phục vụ công tác thoát nước, phòng chống mưa bão khu dân cư 2018”.

ĐTN Công ty đã phát quang lòng và kè dọc hai bên tuyến mương với diện tích 1.950 m2; khối lượng xúc dọn, nạo vét đất đá 160 m3. Đây là công trình trọng điểm hàng năm được ĐTN Công ty thực hiện trước mùa mưa bão nhằm hạn chế các nguy cơ, sự cố môi trường, tăng khả năng thoát nước kịp thời; đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân sống dọc theo hai bên bờ mương trong mùa mưa bão; giảm thiểu tối đa đất đá trôi lấp ra biển, giữ gìn môi trường, cảnh quan Vịnh Bái Tử Long.

Qua các hoạt động đăng ký đảm nhận công trình tập thể,  ĐTN Công ty đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên góp phần giải quyết những vấn đề khó, mới trong hoạt động chuyên môn. Đây cũng là dịp để các đồng chí cán bộ, đoàn viên  thanh niên trong đơn vị có cơ hội được học tập, rèn luyện phát huy năng lực cá nhân, khả năng sáng tạo; rèn luyện nhận thức chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng chống trước mùa mưa bão, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty gắn với công tác bảo vệ môi trường năm 2018.