ĐTN Chế tạo máy ra quân dọn vệ sinh môi trường
Thứ Tư, ngày 15/11/2017

Đoàn thanh niên Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin vừa tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, hành lang đi lại trong Công ty.

Với màu áo xanh tình nguyện và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, 100 đoàn viên, thanh niên trong Công ty đã lao động quét dọn, làm sạch cỏ dại, thu gom rác thải, làm sạch hành lang đi lại, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp dọc các tuyến đường đi lại trong Công ty.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Công ty thiết thực góp phần xử lý các điểm rác thải, tạo mỹ quan, môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng thời góp phần nâng cao ý thức cho CB-CNV trong toàn Công ty về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh sạch sẽ…