Đoàn TN Than Cọc Sáu ra quân dọn vệ sinh môi trường
Thứ Hai, ngày 08/05/2017

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty CP than Cọc Sáu đã huy động gần 100 ĐVTN tham gia thực hiện công trình: “Nạo vét, phát quang tuyến mương thoát nước Khe Rè (đoạn từ hạ lưu đập số 4 đến cầu 10 Quốc lộ 18A xuôi về hạ lưu 80m); phát quang toàn tuyến mương Ông Linh” chủ động phòng chống ảnh hưởng của mưa bão, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra đối với người và tài sản khu vực dân cư, đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và phòng chống mưa bão, ĐTN Công ty đã đăng ký đảm nhận công trình nạo vét, phát quang tuyến mương thoát nước khu vực Khe Rè và phát quang toàn tuyến mương Ông Linh. Các đoàn viên thanh niên được huy động đã cùng thực hiện thi công phát quang dọc hai bên bờ kè và lòng mương; vận chuyển đất đá, rác thải, cây phát quang đổ thải đúng vị trí; khơi thông dòng chảy.

Đây là một công trình môi trường mà Đoàn TN Công ty than Cọc Sáu đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả.