Đại hội ĐTN Công ty CP Địa chất mỏ lần thứ XXI thành công tốt đẹp
Thứ Tư, ngày 08/03/2017

ĐTN Công ty CP Địa chất mỏ vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu ĐTN Công ty lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Lệ Quyên - Trưởng ban Thanh niên, Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Đoàn TQN; đồng chí Vũ Hồng Hậu - Phó Bí thư Đoàn TQN; đồng chí Vũ Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty…

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Công ty CP Địa chất mỏ - TKV đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng Công ty CP Địa chất mỏ - TKV phát triển bền vững”, BCH ĐTN Công ty đã xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới (2017 - 2022) là tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh niên phát triển toàn diện; phát huy bài học truyền thống về tinh thần kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ, truyền thống anh hùng lao động của Công ty, tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty, Tập đoàn; xây dựng tỉnh Quảng Ninh văn minh, giàu đẹp; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh... Đại hội đã thống nhất, lựa chọn bầu ra 13 đồng chí trong BCH ĐTN Công ty nhiệm kỳ (2017 ÷ 2022). Đây là 13 nhân tố xuất sắc, có bản lĩnh vững vàng, có đủ năng lực, trình độ, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên toàn Công ty. Với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết, BCH nhiệm kỳ mới quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi toàn Công ty trong thời kỳ mới.